Ühiskonnateaduste blogi

Riigiteaduste eriala tudengid seovad teooria praktikaga

03.01.2018 11:03:44

Ühiskonnateaduste instituut jätkas ka sel aastal riigiteaduste eriala üliõpilastega tradistsioonilist visiiti Riigikogusse, et saada parem ülevaade selle õiguslikust staatusest, pädevusest ning tegevusest, Riigikogu töö korraldamisest ning siduda teooria praktikaga. Sel aastal külastati lisaks Rahandusministeeriumit ning Soome suursaatkonda.

Rahandusministeeriumis tutvuti põgusalt Rahandusministeeriumi tegemistega ja kohtuti riigihalduse minister Jakk Aabiga. Saadi aimu riigihalduse ministri staatusest ning kohast riigi valitsemissüsteemis ja halduspoliitika kujundamises.

Soome suursaatkonna külastuse eesmärgiks oli tutvuda Soome ja Eesti suhetega ning nende arengutega, saada otse infot Soome 100 aastapäevaga seonduvast. Saatkonnas kohtusid magistrantidega Soome suursaadik Eestis Kirsti Narinen ja ekspert Hannu Arhinmäki. Saime teada, et Soomel ja Eestil on erakordselt lähedased suhted igas tegevusvaldkonnas. Soome on Eestile tähtsaim kaubanduspartner ja Soomes töötavad kümned tuhanded eestlased. Eestis tegutsevad väga paljud Soome taustaga ettevõtted. Kaks maad moodustavad enam-vähem sama majandusregiooni, kus riikide majanduselu täiendab teineteist ning mõlemad saavad koostööst kasu. Meeldis väga proua suursaadiku suhtlemis- ja eesti keele oskus, tänu millele kujunes väga soe ja mõistev õhkkond ning sujus üllatavalt kergelt ka omavaheline suhtlemine küsimuste ja vastuste voorus. Meeldis suursaadiku mõttevahetus Soome Vabariik 100 ja Eesti Vabariik 100 tähistamisega seonduvalt. Samuti tema entusiasm oma viimaste sihtide elluviimisel ja uute plaanide seadmisel tulevikuks.

Riigikogu külastuse eesmärgiks oli saada aimu riigikogu õiguslikust staatusest, pädevusest ning tegevusest, riigikogu töö korraldamisest sealhulgas õigusloome valdkonnas ning riigikogu suhetest teiste põhiseaduslike institutsioonidega. Kohtumise käigus kohtuti Riigikogu esimees Eiki Nestoriga.

Seminar-praktikumi käigus saadi palju olulist ja uut informatsiooni otse tegijatelt-praktikutelt lisaks teoreetilistele teadmistele, mida loengute käigus omandanud oldi. Saadud teadmised aitavad enam mõista nii haldusterritoriaalset korraldust ja muudatusi, aitavad kaasa Soome-Eesti sõprussuhete säilitamisele ja omavahelise koostöö hoogustamiseks nii vahetu kohtumise kaudu kui ka tulevikuks. Otseinfo Riigikogu esimehe kaudu laiendas kõigi osalejate teadmisi riigikogus toimuvast ja tema tööstruktuuridest.

Tudengid leiavad, et taoline õppevorm on vajalik ja tulevikus võiks seda praktiseerida senisest enam.

TLÜ Ühiskonnateaduste instituudi üliõpilased (MA) osalesid seminar-praktikumis, mis toimus 19.12.2017. Seminar-praktikumi käigus külastastati Rahandusministeeriumit, Soome suursaatkonda ja Riigikogu. Lisaks tudengitele osalesid seminar-praktikumis TLÜ rektor Tiit Land, TLÜ kantsler Peep Jonas ja seminar-praktikumi korraldaja, aine Eesti haldussüsteem, õppejõud Sulev Lääne.

Teksti autor on Aarne Põlluäär, TLÜ ühiskonnateaduste instituudi riigiteaduste magistriõppe eriala I kursuse üliõpilane