Ühiskonnateaduste blogi

President tunnustab: Anne Tiko. Valgetähe V klass

21.02.2018 10:40:49

Anne Tiko on Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi psühhosotsiaalse töö lektor, arengupsühholoog. Ta tegutseb selliste ühiskonnakihtidega, kelle poole igaüks pole nõus vaatamagi. Temasarnaste inimeste suurus ei vaja selgitamist neile, kelle elu või tervise nad päästnud või kelle kannatusi teo või trööstiga leevendanud. Anne Tiko kutsumus on vaikselt ja sihikindlalt teha ühiskonnas seda, millele me tingimata iga päev ei mõtle, aga mille puudumist märkaksime 24 tunni jooksul.

Anne Tiko hindab sotsiaaltööd

„Õppige seda, mis on südamelähedane,“ kõneleb arengupsühholoog Anne Tiko tulevasi tudengeid silmas pidades. „Omalt poolt soovitan sotsiaaltööd kui eriala, millel on ühiskonnas kindel missioon.“ Sotsiaaltööl on Anne Tiko sõnul mitmeid eeliseid. Esiteks: olles sotsiaaltöötaja, kogete, et olete vajalik. Teiseks: kindlasti leiate erialast tööd. Kolmandaks: see eriala pakub nii arengu- kui karjäärivõimalusi.

Aga soovitaja ise?

„Hingelt olen arengupsühholoog ja püüan oma teadmisi ja kogemusi rakendada selleks, et tulevased sotsiaaltöötajad ja lastekaitsetöötajad märkaks ja mõistaks last ja tema abivajadust ning sooviks ja suudaks teda ja tema arengut toetada,“ kõneleb ta.
Anne Tiko on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogina ja saanud arengupsühholoogias kandidaadikraadi Moskvas, Üld- ja pedagoogilise psühholoogia instituudis. Töötanud on ta Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituudi algõpetuse ja keeledidaktika sektorites, 1991. aastast alates aga Tallinna Ülikoolis.

Anne Tiko uurimishuvi on keskendunud psühhosotsiaalselt ohustatud laste toimetulekule ja nende aitamise võimalustele. Õpetab ta mitmeid aineid, mis on seotud tema erialase taustaga. Bakalaureuseastmes on nendeks „Sotsiaaltöö väärtused ja eetika“, „Sotsiaaltöö ja elukaar“, „Psühhosotsiaalne töö ja nõustamine“, „Laps ja kriis“, magistriastmes „Lapsepõlve teoreetilisi
käsitlusi“, „Psühhosotsiaalne töö laste ja noortega“ ja „Klienditöö: nõustamine“.

„Olen seisukohal, et ühiskond tervikuna peaks enam väärtustama kõrgharidust ja teadust – sellest sõltub kogu ühiskonna areng,“ leiab teenetemärgi kavaler. „Jah, kogu ühiskond on kiires muutumises, sealhulgas meie ülikool. Liigume suurema koostöö poole, aga vahel on tunne, et me pole veel jõudnud eelneva muutuse mõju hinnatagi kui juba läheme uue suunas.“