TLÜ blogi

Aasta ülikoolis

20.01.2017 13:41:28

Aasta Ülikoolis on terviklik avatud õppe pakkumine enesetäiendamisest huvitatud inimesele. See sobib täiskasvanule, kes soovib sisukat ja tõsiseltvõetavat alternatiivi koolitusturul pakutavale või noorele, kes veel otsib seda õiget oma eriala.

See koolitusvõimalus on paindlikuma õppimiskoormusega kui õppimine tasemeõppes üliõpilasena. Õpe on koos vastava eriala tudengitega kas päevaõppes või tsükliõppes. Nagu nimigi ütleb, kestab see programm aasta. Enamasti alustatakse sügisel septembris, kuid võimalik on alustada ka kevadsemestrist jaanuari lõpus.

Kui aasta on õpitud ja on soov veel edasi õppida, siis see on täiesti teretulnud mõte. Siis saab ise valida sobivaid aineid tasemeõppest täienduskoolitusena. Ka juba välja pakutud programmidele võib kursusi lisaks võtta. Samuti on õigus loobuda mingist õppeainest, mis huvi ei paku või mille toimumisaeg ei sobi.

Aasta Ülikoolis programm sai alguse 2013. aastal ja käesolev õppeaasta on neljas. Programm saavutas kohe populaarsuse ja see huvi on püsinud tänaseni. Igal aastal võetakse vastu ligi sada õppijat – Eesti mõistes on see päris suur arv. Õppekavasid on peaaegu veerandsada ja need hõlmavad enamust Tallinna Ülikooli fookusvaldkondadest. Konkurentsitult kõige enam huvi pakuvad psühholoogia alused, inimene ja organisatsioon ning meedia ja kommunikatsioon. On ka muid põnevaid programme nagu, kuidas kodus targalt toimetada, jätkusuutlik elukorraldus ja käsitlusi tänapäeva linnadest.

Õppekava mahtu mõõdetakse ainepunktides. Aasta Ülikoolis programmis on see vahemikus 15 kuni 24. Võrdluseks, üks täiskoormusega õppiv tudeng peab õppeaastas õppima 60 ainepunkti mahus. Üks ainepunkt on keskmiselt 26 tundi õppimist. See, kui palju kontaktõppes kohal tuleb käia, on õppeaineti erinev. Ühe ainepunkti kohta on 8 kuni 12 tundi kontaktõpet, mille toimumisaeg ja -koht on tunniplaanis. Näiteks üks tavapärane mudel on, et kohal tuleb käia kord nädalas poolteist tundi 7 või 14 nädalat. Keelte õppimisel on kontaktõpet rohkem. Ülejäänud aeg tuleb iseseisvalt õppida. Paar kursust on välja pakutud ka täielikult veebipõhise õppena.

Kui aasta ülikoolis on õpitud, siis võib mõelda ka eksternõppele. See on neile, kes soovivad jätkata õpingutega ja eesmärk on omandada kõrgharidus ning saada ülikooli diplom.

Kirjeldatud õppimisvõimalused on tasulised. Õppe maksumus kujuneb ainepunkti hinna alusel. Maksta ei tule korraga, vaid poolaasta kaupa.

Avalduse sügissemestril õppimiseks saab esitada 7. augustist kuni 3. septembrini.

Autor: Marge Kõrvits, avatud õppe spetsialist, marge.korvits@tlu.ee

 

Loe lisa avatud õppe ja eksternõppe kohta: www.tlu.ee/avatud

 •  

  Loominguline ja praktiline audiovisuaalmeedia – dokumentaalfilmi õppekava

  TLÜ blogi

  Dokumentaalfilmi õppekava on kaks aastat kestev loomevõime arendamisele keskendunud magistriõppekava, kus rõhku pannakse eelkõige praktiliste oskuste arendamisele. Õppekava juht on Riho Västrik, teda abistab Kersti Uibo. Mõlemad on praktiseerivad filmiloojad. Riho Västrik ja Kersti Uibo juhendavad üliõpilasi lühikeste klippide, semestri filmiprojektide (10-15 minutit) ning lõputöö (30 minuti pikkune film) tegemisel.

  Loe edasi
 •  

  Bakalaureuse õppekava poliitika ja valitsemine: globaalsed arengud praktikasse panduna

  TLÜ blogi

  Leif Kalev, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi riigiteooria professor, räägib poliitika ja valitsemise õppekavast.

  Loe edasi
 •  

  Usun – ei usu, usun – ei usu, usun – ei … !?

  TLÜ blogi

  Eesti 100. aastapäevaga seotud mõtisklustes ja kõnedes oleme ikka ja jälle kinnitanud, et meie kui riigi püsimajäämise ja edu pant on eestlaste hariduse ja teaduse usk, sõnab Tallinna Ülikooli teadusprorektor Katrin Niglas.

  Loe edasi