TLÜ blogi

Aasta ülikoolis

20.01.2017 13:41:28

Aasta Ülikoolis on terviklik avatud õppe pakkumine enesetäiendamisest huvitatud inimesele. See sobib täiskasvanule, kes soovib sisukat ja tõsiseltvõetavat alternatiivi koolitusturul pakutavale või noorele, kes veel otsib seda õiget oma eriala.

See koolitusvõimalus on paindlikuma õppimiskoormusega kui õppimine tasemeõppes üliõpilasena. Õpe on koos vastava eriala tudengitega kas päevaõppes või tsükliõppes. Nagu nimigi ütleb, kestab see programm aasta. Enamasti alustatakse sügisel septembris, kuid võimalik on alustada ka kevadsemestrist jaanuari lõpus.

Kui aasta on õpitud ja on soov veel edasi õppida, siis see on täiesti teretulnud mõte. Siis saab ise valida sobivaid aineid tasemeõppest täienduskoolitusena. Ka juba välja pakutud programmidele võib kursusi lisaks võtta. Samuti on õigus loobuda mingist õppeainest, mis huvi ei paku või mille toimumisaeg ei sobi.

Aasta Ülikoolis programm sai alguse 2013. aastal ja käesolev õppeaasta on neljas. Programm saavutas kohe populaarsuse ja see huvi on püsinud tänaseni. Igal aastal võetakse vastu ligi sada õppijat – Eesti mõistes on see päris suur arv. Õppekavasid on peaaegu veerandsada ja need hõlmavad enamust Tallinna Ülikooli fookusvaldkondadest. Konkurentsitult kõige enam huvi pakuvad psühholoogia alused, inimene ja organisatsioon ning meedia ja kommunikatsioon. On ka muid põnevaid programme nagu, kuidas kodus targalt toimetada, jätkusuutlik elukorraldus ja käsitlusi tänapäeva linnadest.

Õppekava mahtu mõõdetakse ainepunktides. Aasta Ülikoolis programmis on see vahemikus 15 kuni 24. Võrdluseks, üks täiskoormusega õppiv tudeng peab õppeaastas õppima 60 ainepunkti mahus. Üks ainepunkt on keskmiselt 26 tundi õppimist. See, kui palju kontaktõppes kohal tuleb käia, on õppeaineti erinev. Ühe ainepunkti kohta on 8 kuni 12 tundi kontaktõpet, mille toimumisaeg ja -koht on tunniplaanis. Näiteks üks tavapärane mudel on, et kohal tuleb käia kord nädalas poolteist tundi 7 või 14 nädalat. Keelte õppimisel on kontaktõpet rohkem. Ülejäänud aeg tuleb iseseisvalt õppida. Paar kursust on välja pakutud ka täielikult veebipõhise õppena.

Kui aasta ülikoolis on õpitud, siis võib mõelda ka eksternõppele. See on neile, kes soovivad jätkata õpingutega ja eesmärk on omandada kõrgharidus ning saada ülikooli diplom.

Kirjeldatud õppimisvõimalused on tasulised. Õppe maksumus kujuneb ainepunkti hinna alusel. Maksta ei tule korraga, vaid poolaasta kaupa.

Avalduse sügissemestril õppimiseks saab esitada 7. augustist kuni 3. septembrini.

Autor: Marge Kõrvits, avatud õppe spetsialist, marge.korvits@tlu.ee

 

Loe lisa avatud õppe ja eksternõppe kohta: www.tlu.ee/avatud

 •  

  Nele-Liis Vaiksoo pikk teekond ülikooli

  TLÜ blogi

  Lauljatar astus ülikooli. Mõtles siis kiiresti ümber, otsis aastaid seda õiget ning leidis lõpuks sõbra soovitusel Tallinna Ülikooli avatud akadeemia.

  Loe edasi
 •  

  Töö või kool? Vali mõlemad!

  TLÜ blogi

  Elukestva õppe edendamine on alati olnud üks Tallinna Ülikooli prioriteete ja on ka edaspidi. Väga suur osa inimestest soovivad end lisaks igapäevatööle ka mõnel teisel erialal täiendada, kuid tihti tekib hirm võimaluse ees ühildada juba olemasolev tööelu uue eriala, koolituste või õpingutega. TLÜ Avatud akadeemia elukestev õppija Urmas Lehtsalu jagab oma mõtteid töö kõrvalt koolis käimise võludest ja valudest.

  Loe edasi
 •  

  Lasnamäe tühermaad rohealadeks!

  TLÜ blogi

  Tallinna Ülikooli tudengid pakuvad õppeaine ELU projekti tulemusena välja, et seni tühermaaks peetud paigad nagu Paevälja Lasnamäel võiksid olla hoopis rohealad, kus kohalikud saaksid mitmekülgselt puhata.

  Loe edasi