Tudengiblogi

Argumendid ülikooli kasuks

30.11.2017 12:10:03

Inimene õpib terve elu, teeb valikuid ja seab eesmärke, areneb ja kasvab erinevates valdkondades. Tallinna Ülikooli karjäärinõustaja Liina Vallimäe toob siinkohal välja kolm argumenti ülikoolihariduse kasuks.

Tagatud kvaliteet

Ülikool tagab õpetatavate erialade kvaliteedi, seda nii akrediteeritud õppekavade kui ka tasemel õppejõudude kaudu.

Õppekavad on piisavalt mahukad, et saada põhjalik ülevaade erialast, leida endale enam huvi pakkuv suund ning omandada süvendatud teadmised ja oskused.

Õppejõud on oma ala asjatundjad ning tipptegijad, kes omavad nii ajakohaseid teoreetilisi teadmisi kui ka põhjalikke praktilisi kogemusi õpetatavas valdkonnas.

Terviklik lähenemine

Muidugi saab oma teadmisi täiendada ka üksikute koolituste ja iseseisva õppimisega, kuid see nõuab juba teatud asjatundlikkust pakutavate võimaluste hindamisel, aga ka püsivust ning motivatsiooni end valitud rajal hoidmisel.

Ülikool seevastu tagab tervikliku lahenduse. Olulised ained on õppekavas juba olemas, jaotatud nendeks, mis on kohustuslikud ja nendeks, mille seast saab oma huvist lähtuvalt valiku teha. Lisaks on õppekavadel nominaaljaotused, et õpe oleks mugav, sujuv ja loogiliselt ülesehitatud.

Teadmiste lõputus

Ülikoolis õppimine arendab sõltumata erialast analüüsioskust ja kriitilist mõtlemist, avardab silmaringi. Seda võimendavad iseseisev töö õppematerjalide läbitöötamisel ja uurimisel, arutelud teiste õppijate ja õppejõududega, erinevate lähenemiste analüüs, enda seisukohtade sõnastamine ja esitlemine.

Ülikool annab aga kindlasti ka tõdemuse, et konkurentsis püsimiseks ja mõtte värskena hoidmiseks on kasulik end pidevalt täiendada, olla kursis uute teadmiste, lähenemiste ja avastustega.

Autor: Liina Vallimäe, Tallinna Ülikooli karjäärinõustaja

 •  

  Välistudengid Tallinna Ülikoolis- kes ja miks?

  Tudengiblogi

  Priit, miks peaks inglise keelt vabalt valdav noor, kes soovib saada hea kõrghariduse, eelistama mõnd Eesti ülikooli?

  Eestis pakutav kõrgharidus on rahvusvaheliselt tunnustatud, konkurentsivõimeline, taskukohane ja huvitav. Erinevad teadusprojektid, rahvusvaheline keskkond ja innovatiivsed õpetamismeetodid teevad Eestist kindlasti ihaldusväärse sihtkoha, kus kõrgharidust omandama asuda.

  Loe edasi
 •  

  Minu kaheksa kuud Rumeenias

  Tudengiblogi

  Tere! Minu nimi on Getter. Olen 20-aastane Tallinna Ülikooli riigiteaduste tudeng ning hetkel osalen Euroopa Vabatahtliku Teenistuse projektis Rumeenias, Brasovis.

  Loe edasi
 •  

  Porsche või Lexus? Oota!

  Tudengiblogi

   

  Sõidan mööda Mere puiesteed Kultuurikatla suunas ja endamisi vaatan valgusfoori taga: üks Lexus, teine Lexus, kolmas Porsche ning vahest eksib ka mõni Toyota ridade vahele ära. Tahes-tahtmata hakkan mõtlema, milline olukord hetkel meie ühiskonnas valitseb? Kui palju on loodud firmasid või võetud laene, et kõiki neid luksusautosid ülal pidada ja õhtu lõppedes tekib üks küsimus: mille nimel?

  Loe edasi