Tudengiblogi

Argumendid ülikooli kasuks

30.11.2017 12:10:03

Inimene õpib terve elu, teeb valikuid ja seab eesmärke, areneb ja kasvab erinevates valdkondades. Tallinna Ülikooli karjäärinõustaja Liina Vallimäe toob siinkohal välja kolm argumenti ülikoolihariduse kasuks.

Tagatud kvaliteet

Ülikool tagab õpetatavate erialade kvaliteedi, seda nii akrediteeritud õppekavade kui ka tasemel õppejõudude kaudu.

Õppekavad on piisavalt mahukad, et saada põhjalik ülevaade erialast, leida endale enam huvi pakkuv suund ning omandada süvendatud teadmised ja oskused.

Õppejõud on oma ala asjatundjad ning tipptegijad, kes omavad nii ajakohaseid teoreetilisi teadmisi kui ka põhjalikke praktilisi kogemusi õpetatavas valdkonnas.

Terviklik lähenemine

Muidugi saab oma teadmisi täiendada ka üksikute koolituste ja iseseisva õppimisega, kuid see nõuab juba teatud asjatundlikkust pakutavate võimaluste hindamisel, aga ka püsivust ning motivatsiooni end valitud rajal hoidmisel.

Ülikool seevastu tagab tervikliku lahenduse. Olulised ained on õppekavas juba olemas, jaotatud nendeks, mis on kohustuslikud ja nendeks, mille seast saab oma huvist lähtuvalt valiku teha. Lisaks on õppekavadel nominaaljaotused, et õpe oleks mugav, sujuv ja loogiliselt ülesehitatud.

Teadmiste lõputus

Ülikoolis õppimine arendab sõltumata erialast analüüsioskust ja kriitilist mõtlemist, avardab silmaringi. Seda võimendavad iseseisev töö õppematerjalide läbitöötamisel ja uurimisel, arutelud teiste õppijate ja õppejõududega, erinevate lähenemiste analüüs, enda seisukohtade sõnastamine ja esitlemine.

Ülikool annab aga kindlasti ka tõdemuse, et konkurentsis püsimiseks ja mõtte värskena hoidmiseks on kasulik end pidevalt täiendada, olla kursis uute teadmiste, lähenemiste ja avastustega.

Autor: Liina Vallimäe, Tallinna Ülikooli karjäärinõustaja

 •  

  Minu õnnelik juhus

  Tudengiblogi

  Mina olen Markus Rosin- noor aktivist, haridusuuendaja ja Õpilasakadeemia aktiivi kaaslooja. Räägin, kuidas õnnelik juhus mind Õpilasakadeemiasse tõi.

  Loe edasi
 •  

  Mis aitab ülikooli edukalt lõpetada?

  Tudengiblogi

  Tallinna Ülikooli tudengitelt on järjepidevalt kogutud tagasisidet, et toetada nende edasijõudmist ning muuta õpikeskkond veelgi üliõpilassõbralikumaks.

  Loe edasi
 •  

  Uued magistriõppe erialad

  Tudengiblogi

  Tallinna Ülikoolis on uued magistriõppe õppekavad, õppekeeleks inglise keel.

  Loe edasi