Digiblogi

ASSUR ning Mayanet projektidest

09.05.2016 12:34:27

25.-28. aprillil 2016 toimus Tallinna Ülikoolis kahe Erasmus Mundus mobiilsusprojekti IntegrAted Studies for Syrian and eUropean universities/ASSUR ja Mobility As keY for quAlity eNhancement of EU and LA univErsiTies/MayaNet projektikohtumine.

Nii ASSUR kui MayaNet projektide partner Tallinna Ülikoolis on Digitehnoloogiate instituudi infoteaduste akadeemiline suund (projektijuht TLÜs prof Sirje Virkus), mõlemate projektide koordinaator on Universitá degli Studi dell`Aquila Itaaliast.

ASSUR projekti eesmärgiks on arendada koostööd Süüria ja Euroopa ülikoolide vahel (projektis osalevad seitse Süüria ja üksteist Euroopa ülikooli) võimaldades Süüria õppuritel osaleda kõigi kõrghariduse tasemete õpingutes Euroopas (ülikoolides Austriast, Belgiast, Eestist, Hispaaniast, Itaaliast, Kreekast, Prantsusmaalt, Rumeeniast, Saksamaalt, Ungarist). Kokku on projekti vältel (projekti kestus on 48 kuud, 2014 – 2018) võimalik kolmel korral alustada Süüria üliõpilastel õpinguid bakalaureuse, magistri- või doktoriõppes ning kandideerida järeldoktoriks või osaleda personalirändes. Käesoleval projektikohtumisel otsustatakse laekunud avalduste põhjal, kes Süüria partnerülikoolidest saavad alustada 2016/2017. õ.-a. õpi- või töörännet Euroopas.

MayaNet projekt on kahesuunalise mobiilsuse võimaldamiseks õpi- ja töörändena kümne Ladina-Ameerika (ülikoolid El Salvadorist, Guatemalast, Hondurasest, Kolumbiast, Kuubalt, Nikaraaguast, Mehhikost) ja kümne Euroopa ülikooli (ülikoolid Austriast, Eestist, Hispaaniast, Itaaliast, Kreekast, Poolast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Ungarist) vahel. MayaNet projekti (projekti kestus on 48 kuud, 2014 – 2018) vältel on võimalik kolmel korral Euroopa tudengitel ja ülikooli personalil kandideerida õpi- ja töörändeks Ladina-Ameerika partnerülikoolidesse ning samuti Ladina-Ameerikast Euroopasse. Käesoleval projektikohtumisel otsustatakse laekunud avalduste põhjal, kes kandideerinutest saavad alustada 2016/2017. õ.-a. õpi- või töörännet Euroopas või Ladina-Ameerikas.

ASSUR ja MayaNet projektid võimaldavad luua ja arendada ülikoolidevahelist koostööd ning pakkuda võimalusi enesetäiendamiseks rahvusvahelises õpi- ja töökeskkonnas.

Sel õppeaastal õpib TLÜs ASSUR projekti grandiga kaks magistranti ning MayaNet projekti toetusel üks bakalaureuseõppe tudeng.

Tekst prof Sirje Virkus

 •  

  TLÜ vilistlane Kalev Pihl

  Digiblogi

  Mida Sa ülikoolis õppisid ja millal lõpetasid?

  Õppisin matemaatika/informaatika õpetajaks ja lõpetasin 1999. aastal. Magistrikraadi sain matemaatikas 2002. aastal.

  Loe edasi
 •  

  Tallinnas doktoriks saanud afgaanid lähevad looma Lähis-Ida e-imet

  Digiblogi

  Tänu Eestist saadud teadmistele loodi Kabulis IT magistriprogramm. Afgaanid loodavad Eesti eeskujul tuua räsitud riiki modernseid e-valitsemise lahendusi.

  Loe edasi
 •  

  IT lahenduse väljatöötamine ei pea olema jalgratta leiutamine

  Digiblogi

  Äsja Tallinna Ülikoolis doktoritöö kaitsnud digitehnoloogiate instituudi värske doktor Ilja Šmorgun töötas uurimistöö käigus välja disainimustrite kogumi, mis dokumenteerib rakenduste disainimise valdkonnas esinenud oskusteabe.

  Loe edasi