Digiblogi

ASSUR ning Mayanet projektidest

09.05.2016 12:34:27

25.-28. aprillil 2016 toimus Tallinna Ülikoolis kahe Erasmus Mundus mobiilsusprojekti IntegrAted Studies for Syrian and eUropean universities/ASSUR ja Mobility As keY for quAlity eNhancement of EU and LA univErsiTies/MayaNet projektikohtumine.

Nii ASSUR kui MayaNet projektide partner Tallinna Ülikoolis on Digitehnoloogiate instituudi infoteaduste akadeemiline suund (projektijuht TLÜs prof Sirje Virkus), mõlemate projektide koordinaator on Universitá degli Studi dell`Aquila Itaaliast.

ASSUR projekti eesmärgiks on arendada koostööd Süüria ja Euroopa ülikoolide vahel (projektis osalevad seitse Süüria ja üksteist Euroopa ülikooli) võimaldades Süüria õppuritel osaleda kõigi kõrghariduse tasemete õpingutes Euroopas (ülikoolides Austriast, Belgiast, Eestist, Hispaaniast, Itaaliast, Kreekast, Prantsusmaalt, Rumeeniast, Saksamaalt, Ungarist). Kokku on projekti vältel (projekti kestus on 48 kuud, 2014 – 2018) võimalik kolmel korral alustada Süüria üliõpilastel õpinguid bakalaureuse, magistri- või doktoriõppes ning kandideerida järeldoktoriks või osaleda personalirändes. Käesoleval projektikohtumisel otsustatakse laekunud avalduste põhjal, kes Süüria partnerülikoolidest saavad alustada 2016/2017. õ.-a. õpi- või töörännet Euroopas.

MayaNet projekt on kahesuunalise mobiilsuse võimaldamiseks õpi- ja töörändena kümne Ladina-Ameerika (ülikoolid El Salvadorist, Guatemalast, Hondurasest, Kolumbiast, Kuubalt, Nikaraaguast, Mehhikost) ja kümne Euroopa ülikooli (ülikoolid Austriast, Eestist, Hispaaniast, Itaaliast, Kreekast, Poolast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Ungarist) vahel. MayaNet projekti (projekti kestus on 48 kuud, 2014 – 2018) vältel on võimalik kolmel korral Euroopa tudengitel ja ülikooli personalil kandideerida õpi- ja töörändeks Ladina-Ameerika partnerülikoolidesse ning samuti Ladina-Ameerikast Euroopasse. Käesoleval projektikohtumisel otsustatakse laekunud avalduste põhjal, kes kandideerinutest saavad alustada 2016/2017. õ.-a. õpi- või töörännet Euroopas või Ladina-Ameerikas.

ASSUR ja MayaNet projektid võimaldavad luua ja arendada ülikoolidevahelist koostööd ning pakkuda võimalusi enesetäiendamiseks rahvusvahelises õpi- ja töökeskkonnas.

Sel õppeaastal õpib TLÜs ASSUR projekti grandiga kaks magistranti ning MayaNet projekti toetusel üks bakalaureuseõppe tudeng.

Tekst prof Sirje Virkus

 •  

  Rakendusmatemaatika tippkonverents Tallinnas

  Digiblogi

  Loe edasi
 •  

  Emeriitprofessor Aksel Telgmaa 85

  Digiblogi

  10. veebruaril täitus Aksel Telgmaal 85. eluaasta.

  TLÜ emeriitprofessor Telgmaa on üks Eesti teenekamaid matemaatikahariduse sisu kujundajaid, põhikooli matemaatikaõpikute autoreid ja õpetajate koolitajaid.

  Loe edasi
 •  

  Mart Laanperele Valgetähe V klassi teenetemärk

  Digiblogi

  Vabariigi Presidendi otsusega on Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi vanemteadurile Mart Laanperele antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

  Loe edasi