Digiblogi

ASSUR ning Mayanet projektidest

09.05.2016 12:34:27

25.-28. aprillil 2016 toimus Tallinna Ülikoolis kahe Erasmus Mundus mobiilsusprojekti IntegrAted Studies for Syrian and eUropean universities/ASSUR ja Mobility As keY for quAlity eNhancement of EU and LA univErsiTies/MayaNet projektikohtumine.

Nii ASSUR kui MayaNet projektide partner Tallinna Ülikoolis on Digitehnoloogiate instituudi infoteaduste akadeemiline suund (projektijuht TLÜs prof Sirje Virkus), mõlemate projektide koordinaator on Universitá degli Studi dell`Aquila Itaaliast.

ASSUR projekti eesmärgiks on arendada koostööd Süüria ja Euroopa ülikoolide vahel (projektis osalevad seitse Süüria ja üksteist Euroopa ülikooli) võimaldades Süüria õppuritel osaleda kõigi kõrghariduse tasemete õpingutes Euroopas (ülikoolides Austriast, Belgiast, Eestist, Hispaaniast, Itaaliast, Kreekast, Prantsusmaalt, Rumeeniast, Saksamaalt, Ungarist). Kokku on projekti vältel (projekti kestus on 48 kuud, 2014 – 2018) võimalik kolmel korral alustada Süüria üliõpilastel õpinguid bakalaureuse, magistri- või doktoriõppes ning kandideerida järeldoktoriks või osaleda personalirändes. Käesoleval projektikohtumisel otsustatakse laekunud avalduste põhjal, kes Süüria partnerülikoolidest saavad alustada 2016/2017. õ.-a. õpi- või töörännet Euroopas.

MayaNet projekt on kahesuunalise mobiilsuse võimaldamiseks õpi- ja töörändena kümne Ladina-Ameerika (ülikoolid El Salvadorist, Guatemalast, Hondurasest, Kolumbiast, Kuubalt, Nikaraaguast, Mehhikost) ja kümne Euroopa ülikooli (ülikoolid Austriast, Eestist, Hispaaniast, Itaaliast, Kreekast, Poolast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Ungarist) vahel. MayaNet projekti (projekti kestus on 48 kuud, 2014 – 2018) vältel on võimalik kolmel korral Euroopa tudengitel ja ülikooli personalil kandideerida õpi- ja töörändeks Ladina-Ameerika partnerülikoolidesse ning samuti Ladina-Ameerikast Euroopasse. Käesoleval projektikohtumisel otsustatakse laekunud avalduste põhjal, kes kandideerinutest saavad alustada 2016/2017. õ.-a. õpi- või töörännet Euroopas või Ladina-Ameerikas.

ASSUR ja MayaNet projektid võimaldavad luua ja arendada ülikoolidevahelist koostööd ning pakkuda võimalusi enesetäiendamiseks rahvusvahelises õpi- ja töökeskkonnas.

Sel õppeaastal õpib TLÜs ASSUR projekti grandiga kaks magistranti ning MayaNet projekti toetusel üks bakalaureuseõppe tudeng.

Tekst prof Sirje Virkus

 •  

  Üliõpilased puutuvad info üleküllusega kokku, aga tihti ei näe selles probleemi

  Digiblogi

  Viimasel kümnendil on palju räägitud info üleküllusest, mille on kaasa toonud infoühiskonnale omased tohutud andmehulgad ning nende säilitamist, töötlemist ja kasutamist tõhustavad info- ja kommunikatsioonivahendid. Tallinna Ülikooli infoteaduse professori Sirje Virkuse, TLÜ Akadeemilise Raamatukogu peareferendi Sigrid Mandre ja Elise Palsi uuringust nähtus, et tudengid puutuvad tihti informatsiooni üleküllusega kokku, kuid umbes pooltele uuritutest see ei ole olnud probleem.

  Loe edasi
 •  

  Madis Lepik: peagi otsime õpetajaid tikutulega!

  Digiblogi

  Eesti koolimatemaatika hea tase võib õige pea langema hakata, sest matemaatikaõpetajateks õpib meie ülikoolides umbes neli korda vähem inimesi kui vaja oleks.

  Loe edasi
 •  

  LEAP paneb tudengite jala ettevõtluse ukse vahele

  Digiblogi

  Tallinna Ülikooli külastas Erasmus+ (2016-1-EL01-KA203-023624) LEAP projekti konsortsium.  LEAP (lean and agile practices linking engineering higher education to industry) projekti eesmärgiks on tõsta kõrghariduse kvaliteeti ühendades need ettevõtluspraktikatega.

  Loe edasi