TLÜ blogi

Britt Järvet: miks Tallinna Ülikool?

04.07.2016 12:37:00

Pärast keskkooli lõpetamist ja üht koolivaba aastat leidsin end selleltsamalt valikute ristteelt, kus igal aastal seisavad tuhanded noored. Otsustasin kandideerida kolme ülikooli. Tartu Ülikoolis valisin meelepäraseks juura, TTÜ-s ärinduse ja Tallinna Ülikoolis riigiteadused.

Tartusse sain sisse, kuid välistasin selle, kuna mu noormees oli just Tallinna kolinud (milline ratsionaalne valik!). TTÜ langes välja, kuna kõigi oma unistuste kõrval ei ole ma siiski reaalainetes hea.

Kuigi eelnevast võib jääda mulje, et Tallinna Ülikool oli justkui teine valik, siis nii see ei olnud. TLÜ oli plaan A. Mind kõnetasid erinevate organisatsioonide struktuurid ja protsessid, nende püsimajäämine, rahva heaolu ning küsimused, kuidas haridust ja elu Eesti riigis paremaks teha – just ühiskondlikud teemad ja murekohad.

Ma ei saa väita, et mul polnud Tallinna Ülikooli ja riigiteaduste osas kõhklusi. Jah, mind kõnetas sisseastumise hetkel slogan “Uutmoodi akadeemiline”, kuid ma ei saanud aru, milles TLÜ eripära täpsemalt seisneb.

Pärast kahte aastat õpinguid mõistsin, et just see piiritlemata omadus ongi eripära. Tallinna Ülikool on võrdlemisi noor, andes nii tudengitele võimaluse ülikooli oma äranägemise järgi kujundada. Reeglid ei ole siin kivisse raiutud ja igal üliõpilasel on ka tegelikkuses võimalik ülikooli muuta – Tallinna Ülikooli omanäoline lisandväärtus ongi tegutsemisvabadus ja palju avatud teid. Võite ise ette kujutada, kuivõrd rõõmustav on selline heureka ühe tudengiesindaja jaoks!

Mul on hästi läinud. Panin erialavalikuga täkkesse ja olen nautinud ülikoolis õppimist täiel rinnal. Ma pole kordagi tundnud, et oleksin kõige targem inimene ruumis – tundmus, mis sunniks lahkuma. Õpin iga päev, ka kursusekaaslastelt. Minu valik polnud juhuslik, vaid vaatasin õppekavad enne kandideerimist läbi ja uurisin, milliseid aineid on mul võimalik nende raames võtta.

Seepärast tahan sisseastujatele anda kaks isiklikku õppetundi. Nr 1: suuri otsuseid ei saa teha ainult peaga (lootes reaalainetega rikkaks saada), vaid tuleb ka kõhutunnet kuulata. Tuleb õppida seda, mis kõnetab. Miks olla keskpärane alal x, kui saaks olla läbilööv alal y? Samale mõttele andis teisel õppeaastal kinnitust mu õppejõud, kes rääkis, et ühe üliõpilase uurimuse põhjal saavad kõige õnnelikumaks just need, kes suudavad kombineerida enda valiku meelepärasest ja tasuvast.

Õppetund nr 2: tuleb teha eeluurimist ja valida kool meelepärase õppekava ja selle reaalse sisu järgi. Tuleb valida õppekava, mitte kool. Kui oleksin valiku teinud ainult oma aimduse põhjal “ma arvan, et sellel erialal õpetatakse seda”, oleksin valikuga võssa läinud.

Soovin kõikidele sisseastujatele edu valikute tegemisel! Valige oma plaan A!

Britt Järvet on Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonna esimees ja riigiteaduste eriala üliõpilane.

 •  

  Lasnamäe tühermaad rohealadeks!

  TLÜ blogi

  Tallinna Ülikooli tudengid pakuvad õppeaine ELU projekti tulemusena välja, et seni tühermaaks peetud paigad nagu Paevälja Lasnamäel võiksid olla hoopis rohealad, kus kohalikud saaksid mitmekülgselt puhata.

  Loe edasi
 •  

  Kuidas ühendada edukalt õpingud ja töö?

  TLÜ blogi

  Õpingute kõrvalt töötamine nõuab oma aja ja võib tekitada lisapingeid, seega on oluline hoolikalt läbi mõelda oma eesmärgid, võimalused ja kohustused.

  Edukaks õpingute ja töö ühitamiseks on vaja esiteks soovi ja eesmärke neid mõlemat teha, teiseks head ajaplaneerimist ja kolmandaks järjekindlust.

  Loe edasi
 •  

  Tallinna Ülikooli võimalused erivajadustega tudengitele

  TLÜ blogi

  „Puudega inimeste toetamine, nende õigustesse suhtumine ja võimalikult lai kaasamine ühiskonda näitab kogu meie ühiskonna tervist, küpsust ja tugevust“

  President T. H. Ilves

  Tallinna ülikoolis õpib umbes 50  erivajadustega tudengit.  Kuigi suured arengud toimuvad väikeste muutustega, uueneb ülikool pidevalt, et pakkuda ligipääsetavat haridust.

  Loe edasi