Digiblogi

Disainmõtlemisest kõrghariduses – DesignIT

03.11.2017 14:24:22

Algas Erasmus + projekt “Disainimõtlemine kõrghariduses, et edendada inimesekeskset innovatsiooni äris ja ühiskonnas – DesignIT”

Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate Instituudi Haridustehnoloogia keskus koordineerib Erasmus + projekti DesignIT – Disainimõtlemine kõrghariduses (1.09.2017 – 31.08.2019)
DesignIT sihiks on kujundada kõrghariduses õppijatel ettevõtlusalaseid oskusi, projekt loob tehnoloogiaga toetatud mängustatud disainimõtlemise lähenemisviisi, et toetada õppijate loovust väljaspool kasti igapäevaelulisi probleeme lahendades.

Projekti väljundiks on õppijate paremad oskused oma ideid loovalt ellu viia äris ja sotsiaalses ettevõtluses. Projekt arendab õppijates võimekust olla oma loometegevuse kaudu aktiivsed kodanikud. Õppejõududele pakub projekt disainimõtlemise rakendamist võimaldavaid õppematerjale, mis on kantud mängustamise ja tehnoloogia võimalustest. Projektis loodud lähenemisviisi katsetatakse neljas kõrg- ja rakenduskoolis Eestis, Soomes, Kreekas ja Portugalis. Projekti partnerid on Tallinna Ülikool, Porto Polütehniline Ülikool Portugalist, Metropolia Rakenduskõrgkool Soomest, Center for Research and Technology Hellas Kreekast ja Thessaloniki Ülikool Kreekast. Projekti koordineerib Kai Pata Tallinna Ülikoolist, Digitehnoloogiate Instituudi Haridustehnoloogia Keskusest.

Projekti esimesel töökohtumisel Voloses, Thessaloniki Ülikoolis (26-27.10.2017) arutas projekti meeskond, kuidas uurida disainimõtlemise õpetamise situatsiooni kõrghariduses ja rakenduskõrgkoolides projekti partnerriikides. Tallinna Ülikoolis on disainimõtlemise suurim kasutusvaldkond interdistsiplinaarsetes ELU projektides, aga ka teistes projektipõhiselt õpetatud ainekursustes.
Kavandati, kuidas mängustada tehnoloogia toel disainimõtlemise kasutajate vajaduste kaardistamise ja ideeloome protsessi etappe. Projekti esimesed mängustatud disainimõtlemise võimalused valmivad ja tulevad katsetamisele juba 2018 a. sügiseseks.

Vanemteadur Kai Pata, DesignIt projektijuht

 •  

  TLÜ teadlaste neurokoreograafia eksperiment õnnestus

  Digiblogi

  14. septembril toimus Brüsselis Eesti esimese Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ja Eesti Vabariigi 100. aastapäeva üritustega seoses lavastuse „Demultiplexia“ esietendus, milles kohtusid tehnoloogia, neuroteadus ja kunstid.

  Loe edasi
 •  

  LabHack #2 – mobiilirakenduste disainimine

  Digiblogi

  LabHack on tasuta töötubade sari, kus tarkvaraarenduse-, interaktsioonidisaini-, mängustamise- ja robootikaeksperdid tutvustavad enda igapäevaseid töid ja projekte ning kus läbi praktiliste tegevuste saab omandada teadmisi ja oskuseid, mida need eksperdid oma igapäevatöös kasutavad.

  Loe edasi
 •  

  Digitaalne õpianalüütika hariduses ja ettevõtluses

  Digiblogi

  12.-15. septembril korraldavad Digitehnoloogiate instituut ja Haridusteaduste instituut Tallinna Ülikoolis kaheteistkümnenda Euroopa haridustehnoloogia konverentsi “European Conference on Technology-Enchanced Learning”, mille keskseks teemaks sel aastal on digitaalne õpianalüütika. Konverents toob kokku teadlased, praktikud, ettevõtjad ning seadusloome esindajad kaardistamaks digitaalse õpianalüütika hetkeseisu ning arutamaks väljakutseid andmete kasutamisvõimalustest haridustehnoloogias. Külalisi on konverentsile oodata ligi 200.

  Loe edasi