Digiblogi

Disainmõtlemisest kõrghariduses – DesignIT

03.11.2017 14:24:22

Algas Erasmus + projekt “Disainimõtlemine kõrghariduses, et edendada inimesekeskset innovatsiooni äris ja ühiskonnas – DesignIT”

Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate Instituudi Haridustehnoloogia keskus koordineerib Erasmus + projekti DesignIT – Disainimõtlemine kõrghariduses (1.09.2017 – 31.08.2019)
DesignIT sihiks on kujundada kõrghariduses õppijatel ettevõtlusalaseid oskusi, projekt loob tehnoloogiaga toetatud mängustatud disainimõtlemise lähenemisviisi, et toetada õppijate loovust väljaspool kasti igapäevaelulisi probleeme lahendades.

Projekti väljundiks on õppijate paremad oskused oma ideid loovalt ellu viia äris ja sotsiaalses ettevõtluses. Projekt arendab õppijates võimekust olla oma loometegevuse kaudu aktiivsed kodanikud. Õppejõududele pakub projekt disainimõtlemise rakendamist võimaldavaid õppematerjale, mis on kantud mängustamise ja tehnoloogia võimalustest. Projektis loodud lähenemisviisi katsetatakse neljas kõrg- ja rakenduskoolis Eestis, Soomes, Kreekas ja Portugalis. Projekti partnerid on Tallinna Ülikool, Porto Polütehniline Ülikool Portugalist, Metropolia Rakenduskõrgkool Soomest, Center for Research and Technology Hellas Kreekast ja Thessaloniki Ülikool Kreekast. Projekti koordineerib Kai Pata Tallinna Ülikoolist, Digitehnoloogiate Instituudi Haridustehnoloogia Keskusest.

Projekti esimesel töökohtumisel Voloses, Thessaloniki Ülikoolis (26-27.10.2017) arutas projekti meeskond, kuidas uurida disainimõtlemise õpetamise situatsiooni kõrghariduses ja rakenduskõrgkoolides projekti partnerriikides. Tallinna Ülikoolis on disainimõtlemise suurim kasutusvaldkond interdistsiplinaarsetes ELU projektides, aga ka teistes projektipõhiselt õpetatud ainekursustes.
Kavandati, kuidas mängustada tehnoloogia toel disainimõtlemise kasutajate vajaduste kaardistamise ja ideeloome protsessi etappe. Projekti esimesed mängustatud disainimõtlemise võimalused valmivad ja tulevad katsetamisele juba 2018 a. sügiseseks.

Vanemteadur Kai Pata, DesignIt projektijuht

 •  

  TLÜ vilistlane Kalev Pihl

  Digiblogi

  Mida Sa ülikoolis õppisid ja millal lõpetasid?

  Õppisin matemaatika/informaatika õpetajaks ja lõpetasin 1999. aastal. Magistrikraadi sain matemaatikas 2002. aastal.

  Loe edasi
 •  

  Tallinnas doktoriks saanud afgaanid lähevad looma Lähis-Ida e-imet

  Digiblogi

  Tänu Eestist saadud teadmistele loodi Kabulis IT magistriprogramm. Afgaanid loodavad Eesti eeskujul tuua räsitud riiki modernseid e-valitsemise lahendusi.

  Loe edasi
 •  

  IT lahenduse väljatöötamine ei pea olema jalgratta leiutamine

  Digiblogi

  Äsja Tallinna Ülikoolis doktoritöö kaitsnud digitehnoloogiate instituudi värske doktor Ilja Šmorgun töötas uurimistöö käigus välja disainimustrite kogumi, mis dokumenteerib rakenduste disainimise valdkonnas esinenud oskusteabe.

  Loe edasi