Humanitaarblogi

Eesti vajab Aasia tundjaid

07.06.2017 09:47:07

Kes meist ei unistaks huvitavast tööst, heast palgast ning sellest, et töö ja õpingud võimaldaksid ka reisida?

21. sajandit on põhjusega nimetatud Aasia sajandiks. Nii ettevõtjate, teadlaste, ametnike kui ka kodanikuühiskonna aktivistide pilgud on just sinna suunatud.

Aasia, üks kiiremini arenevaid piirkondi, on samal ajal täis suuri kontraste. Kõrvuti elavad maailma rikkaimad ja vaeseimad, linnade areng on tohutu, mõnel pool maal küntakse aga põldu ikka veel härgade ja adraga.

Seda, mida Aasias uurida ja millest huvituda, on palju. Sealsed riigid, mis erinevad üksteisest tohutult, on rikkad oma kultuuri poolest ning rahvuste ja keelte mõttes kirevad nagu lapitekk.

Selleks et maailma arenguga kaasas käia, vajab ka Eesti suurt hulka Aasia eksperte, kes oskaksid keelt, tunneksid kohalikku kultuuriruumi ja ühiskondlikku konteksti. On ju sealsed tavad hoopis teistsugused kui meil ning nähtav tihti hoopis näiline.

Tallinna Ülikooli Aasia uuringute suunal saab bakalaureuseastmes valida Lähis-Ida, Jaapani või Hiina vahel. Magistrantuuris saab õppida Aasia ühiskondi ning keskenduda peamiselt Jaapani, Hiina või Kagu-Aasia piirkonnale.

Õpingud Aasia suunal annavad avara tausta ja teadmised piirkondlike eripärade analüüsiks. Ainsana Eestis saab meil araabia, hiina ja jaapani keelt õppida kuni C1- ehk kõrgtasemeni. Tugikeeltena võib õppida ka pärsia ja türgi keelt. Keeleõpet toetavad stipendiumid ja tihe koostöö Aasia ülikoolidega, mis annab võimaluse 6-12 kuud seal elada, õppida ja loomulikult ka ringi reisida.

Peaeriala saab kombineerida kõrvalerialaga ning see annab laiema põhjaga hariduse. Kõrvale saab valida näiteks kultuuriteooria või antropoloogia suuna, aga miks mitte ennast täiendada hoopis ettevõtluse vallas. Samamoodi saavad Aasia poliitika uurijad täiendada ennast riigiteaduste kõrvalerialal ja IT-st huvitujad õppida programmeerimist.

Paljud Tallinna Ülikooli vilistlased töötavad impordi või ekspordiga tegelevates ettevõtetes, ajakirjanduses, aga ka julgeoleku alal ning nõuandjana eri organisatsioonides. Loodud on Aasia-alaseid koolitusi, tõlketeenuseid ja konsultatsioone pakkuvaid firmasid.

Autor: Herdis Pärn, Aasia uuringute magistrant


Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituut on neile, kes tahavad maailma mõista ja muuta.

Vali endale sobiv eriala Aasia uuringute suunalt: Jaapani uuringud BA, Hiina uuringud BA, Lähis-Ida uuringud BA, Aasia uuringud MA.

 •  

  Nõukogudeaegsed õppeplakatid – ära visata või õppida?

  Humanitaarblogi

  Tallinna ülikooli ajaloomagistrandid digitaliseerivad nõukogude ajal ajalootundides kasutatud õppeplakateid ja pakuvad neile uusi kasutusvõimalusi.

  Loe edasi
 •  

  Kui digitehnoloogia kohtub humanitaarteadustega

  Humanitaarblogi

  Digitehnoloogia kiire areng on põhjustanud humanitaarias omalaadi pöörde, avanud uued võimalused inimese, tema mõtlemise ja loomingu uurimiseks.

  Loe edasi

 •  

  Viidumäel löödi omal ajal päid maha

  Humanitaarblogi

  Juuni alguses ilmus Saarte Hääles artikkel Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi tudengi Maris Öveli bakalaureusetööst, mis käsitles Viidumäe kaitsealal aastatel 2014–2015 läbiviidud arheoloogilisi uuringuid, mille tulemusel leiti ehteid ja relvi, inimluid ja hoonejäänuseid. Töö pealkiri on „Viidumäe ohverdamiskoht“ ja selgus, et Viidumäed võib pidada kultuskohaks tänu selle erilistele loodusoludele, neljale peitaarete kogumikule ja inimsäilmetele, mida võib suure tõenäosusega pidada inimohvriteks. Kultuskoht oli selles paigas tõenäoliselt 6.–8. sajandil.

  Loe edasi