Humanitaarblogi

ELU projekt võtab Aasia strateegiad luubi alla

30.11.2017 13:39:22

Tallinna Ülikooli magistriõppe tudengite ELU projekt “Aasia strateegiad luubi all” sai alguse huvist uurida Eesti riigi Aasia-suunaliste arengukavade tõhusust ja teha läbipaistvamaks arengukavade ja strateegiate loomeprotsess.

Projekti eesmärgiks on ennekõike analüüsida, kas Eesti riigi tegevused on vastavuses viimase viie aasta Aasia-suunaliste strateegiate sisuga. Samuti on meie jaoks oluline teada saada, kes on strateegiate loomise taga ja millele tuginedes nende sisu otsustatakse. Selle tarbeks viime läbi intervjuud nii arengukavade koostajate kui ka Eesti ettevõtjatega, kes on valinud väljundiks Aasia turu. Ühe osana projektist uurime ka, kuidas on Eesti ja Aasia riikide vahelist koostööd kujutatud Eesti meedias, milliseid teemasid on eelistatud esile tuua ja milliseid võite on kujutatud liiga vähe.

Olles hetkel oma projektiga intervjuude faasis peame tõdema, et kõige altimad on koostööle ennekõike riigiametnikud, mille üle võime ainult rõõmustada. Ettevõtjatega ühenduse saamine osutus mõnevõrra keerulisemaks, kui oskasime oodata. Samuti mängib rolli see, et paljud Aasiaga seotud inimesed veedavad enamuse ajast Eestist eemal, kuid siinkohal tuleb appi Skype ja teised moodsad suhtlusvahendid. Vaatamata mõningatele raskustele tunneme, et meie projekt võiks olla ühenduslüliks ja parandada Eesti riiklike institutsioonide koostööd nii Eesti ülikoolide kui ka Aasiale suunatud ettevõtjatega.

ELU projekt on andnud meile suurepärase võimaluse teha koostööd erinevate erialade üliõpilastega. Olgugi, et lõviosa meeskonnast on Aasia uuringute magistrandid, lisavad projektile kontrasti ka infoteaduse ja infotehnoloogia juhtimise tudengid. Koostöös projekti juhendaja Maret Nukkega, kes on vaieldamatult üks Aasia uuringute juhtivaid spetsialiste, sujub meeskonnatöö suurepäraselt. Näeme ELU projektis ka võimalust luua isiklikke kontakte ja kohtuda oma ala tipptegijatega. Seega usume, et meie projekt on ideaalseks näiteks sellele, kuidas ELU projekt võib kujuneda põhimõtteliselt erialaseks praktikaks.

Projekti lõpufaasis loodame korraldada tulemusi tutvustava seminari, kuhu on kutsutud kõik intervjueeritavad ja Eestis tegutsevad Aasia suuna spetsialistid ning pealtkuulajatena loomulikult kõik huvilised.  Loodame, et suudame anda oma panuse Eesti riigi ja Aasia regiooni koostöö edendamisele.

Projekti kohta leiab infot hetkel Tallinna Ülikooli kodulehelt. Juhendaja: Maret Nukke.

Autor: Cätlyn Toomere, Aasia uuringute magistrant

 •  

  Luule Epner, eelkõige õpetaja

  Humanitaarblogi

  “Ma ise pean õpetamist ja üliõpilastööde juhendamist ehk kõige olulisemaks,” väidab 40-aastase kogemusega õppejõud. “Üksnes teadusliku töö tegijana ma end ette ei kujuta.”

  Loe edasi
 •  

  Daniele Monticelli kolm küsimustekobarat

  Humanitaarblogi

  “Käesoleva aastatuhande alguses sain lõplikult aru, et minu tulevik on akadeemilises valdkonnas, et soovin olla õppejõud ja teadlane,” nendib riikliku teenetemärki pälvinud professor Daniele Monticelli.

  Loe edasi
 •  

  ELU projekt uuris loodust Shakespeare’i teostes

  Humanitaarblogi

  Väga edukalt lõppes humanitaarteaduste instituudi ELU projekt “Roheline Shakespeare”, mis tõi kokku 20 tudengit neljalt õppekavalt (kultuuriteadus, Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid, kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria, haridustehnoloogia) ja viiest riigist: Eesti, Iraan, Itaalia, Jaapan ja Türgi. Projekti eesmärgiks oli uurida loodust ja loodusnähtusi ning neid puudutavat sõnavara Shakespeare’i teostes erinevate nurkade alt, luues seoseid kultuuri ja teaduse, mineviku ja tänapäeva vahel. Juhendajateks olid dotsent Julia Tofantšuk ja professor Suliko Liiv.

  Loe edasi