Projekti “Gümnaasiumi loodusteadusliku aine lisaeriala õpetaja” lõpetamine