Haridusblogi

Haridusteaduste instituut oli edukas lühiajalise haridusuuringu konkursil

14.11.2016 16:34:16

Haridus- ja teadusministeeriumi korraldatud lühiajalise haridusuuringu konkursil said toetust alushariduse didaktika lektori Riin Seema, HIK-i õpetajahariduse projektijuht Kirsti Rumma ning professor Mati Heidmetsa juhitud projektid.

Konkursi eesmärk on aidata kaasa Eesti elukestva õppe strateegia sihtide rakendumisele üldhariduses – muutuva õpikäsituse, õpetajaameti atraktiivsuse ja võrdsete võimaluste toetamiseks. Toetusi jagati kuni kümnele projektile summas 50 000 EUR.

Riin Seema projekti “Mindfulness-tüüpi harjutuste õppe- ja kasvatustöösse lõimimise metoodikad kaasavas hariduses ja õpetajate poolt tajutud mõju. Pilootuuring” eesmärk on kindlaks teha uuringu tarbeks koostatud küsimustike sobivus Eesti õpetajatele. Muuhulgas uuritakse õpetajate kogemusi Vaikuseminutite harjutuste ja teiste mindfulness-tüüpi harjutuste ehk meditatsiooniharjutustega.

Kirsti Rumma projekti “Õpikäsituse profiil” eesmärk on õpikäsitust kirjeldava andmebaasi moodustamine, kasutades selleks 32 kooli andmeid; andmete teisene analüüs, koolidele profiilide koostamine ja tulemuste koolidega läbiarutamine. Eesmärk on viia läbi kogutud andmete teisene analüüs, lisades küsitluse teel kogutud andmestikule Haridussilma andmebaasides olevad andmed vastavate koolide riigieksamite tulemuste ja lõpetajate edukuse kohta kõrgharidusõppes jätkamisel. Nii Riin Seema kui ka Kirsti Rumma projekti täitmisesse on kaasatud ka üliõpilased.
Lühiajalise haridusuuringu sekonkursil sai toetust ka professor Mati Heidmetsa projekt  “Muutuv õpikäsitus ja selle mõõtmine: teooriad ja teiste riikide kogemus. Kirjanduse ülevaade”. Selle projekti eesmärgiks on koostada kirjanduse ülevaade õpikäsitust ja selle muutumist käsitlevatest teadustekstidest. Ülevaade sisaldab nii õpikäsituse (ja laiemalt – haridusuuenduse) sisu ja mõjurite analüüsi, kui ka õpikäsituse empiirilise mõõtmise alase kirjanduse ülevaadet.

Autor: Marit Sukk, HARI turundus- ja kommunikatsioonispetsialist 

 •  

  Mis imeloom on välisvahetustudeng ehk põgus ülevaade Erasmus+ maailmast

  Haridusblogi

  Haridusteaduste instituut ei paista ülikoolis silma oma välisvahetustudengite numbrite poolest – välistudengid ei ole meil iseenesest mõistetav osa õppetööst või instituudi üldpildist. Et tuua välistudengeid meie inimestele lähemale, siis kutsusin kokku kolm käesoleval sügissemestril haridusteaduste instituudis õppivat vahetustudengit.

  Loe edasi
 •  

  Õppimise hämaraladel

  Haridusblogi

  Psühholoogi, Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse teaduri Grete Arroga rääkis kurvameelsetest noortest, õppimise ja õpetamise olemusest ning inimese suhestumisest linnakeskkonnaga Ulvar Käärt (ajakiri “Horisont”).

  Loe edasi
 •  

  Ütle mulle midagi head!

  Haridusblogi

  “Ütle mulle midagi head!“
  „Midagi head, miks?“
  „No ütle niisama, et ma ennast paremini tunneksin.“
  „Niisama ei öelda …“

  Eespool kirjutatud mõttekäik on meile kõigile üpris tuttav. Miks mitte püüda igat päeva alustada sellega, et ütlemegi midagi head, lihtsalt selleks, et algab uus ja hea päev. Kui me harjutame ja õpetame lapsi endale ja kaaslastele head ütlema, muutuvad meie kõigi päevad päikeselisemaks.

  Loe edasi