Haridusblogi

Haridusteaduste instituut oli edukas lühiajalise haridusuuringu konkursil

14.11.2016 16:34:16

Haridus- ja teadusministeeriumi korraldatud lühiajalise haridusuuringu konkursil said toetust alushariduse didaktika lektori Riin Seema, HIK-i õpetajahariduse projektijuht Kirsti Rumma ning professor Mati Heidmetsa juhitud projektid.

Konkursi eesmärk on aidata kaasa Eesti elukestva õppe strateegia sihtide rakendumisele üldhariduses – muutuva õpikäsituse, õpetajaameti atraktiivsuse ja võrdsete võimaluste toetamiseks. Toetusi jagati kuni kümnele projektile summas 50 000 EUR.

Riin Seema projekti “Mindfulness-tüüpi harjutuste õppe- ja kasvatustöösse lõimimise metoodikad kaasavas hariduses ja õpetajate poolt tajutud mõju. Pilootuuring” eesmärk on kindlaks teha uuringu tarbeks koostatud küsimustike sobivus Eesti õpetajatele. Muuhulgas uuritakse õpetajate kogemusi Vaikuseminutite harjutuste ja teiste mindfulness-tüüpi harjutuste ehk meditatsiooniharjutustega.

Kirsti Rumma projekti “Õpikäsituse profiil” eesmärk on õpikäsitust kirjeldava andmebaasi moodustamine, kasutades selleks 32 kooli andmeid; andmete teisene analüüs, koolidele profiilide koostamine ja tulemuste koolidega läbiarutamine. Eesmärk on viia läbi kogutud andmete teisene analüüs, lisades küsitluse teel kogutud andmestikule Haridussilma andmebaasides olevad andmed vastavate koolide riigieksamite tulemuste ja lõpetajate edukuse kohta kõrgharidusõppes jätkamisel. Nii Riin Seema kui ka Kirsti Rumma projekti täitmisesse on kaasatud ka üliõpilased.
Lühiajalise haridusuuringu sekonkursil sai toetust ka professor Mati Heidmetsa projekt  “Muutuv õpikäsitus ja selle mõõtmine: teooriad ja teiste riikide kogemus. Kirjanduse ülevaade”. Selle projekti eesmärgiks on koostada kirjanduse ülevaade õpikäsitust ja selle muutumist käsitlevatest teadustekstidest. Ülevaade sisaldab nii õpikäsituse (ja laiemalt – haridusuuenduse) sisu ja mõjurite analüüsi, kui ka õpikäsituse empiirilise mõõtmise alase kirjanduse ülevaadet.

Autor: Marit Sukk, HARI turundus- ja kommunikatsioonispetsialist 

 •  

  Praktika Stockholmi Eesti lasteaias

  Haridusblogi

  Novembrikuus käisid Stockholmis praktikal kaks alushariduse pedagoogi eriala tudengit – magistriõppe üliõpilane Kertu Mellikov ja bakalaureuseõppe üliõpilane Elo Alasi – kes oma mõtted praktikast ka Haridusblogisse kirja panna otsustasid.

  Loe edasi
 •  

  Kümme küsimust külalisteadlasele

  Haridusblogi

  Käesoleva aasta märtsist kuni maini külastas Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituuti Denis Francesconi, kes oli lahkelt nõus jagama oma muljeid ülikoolist, Eestist ja enda tegemistest.

  Loe edasi
 •  

  Miks koolirõõm?

  Haridusblogi

  Me kõik arvame, et õppimisega võiksid kaasneda head emotsioonid. Palju räägitakse koolirõõmu olulisusest ja sellest, et Eestis on seda justkui vähevõitu. Nii PISA, PIAAC kui ka teised rahvusvahelised haridusvõrdlused näitavad, et Eesti kool ja õpetajad on valdavalt nn „teadmiste otseülekande“ traditsiooni kandjad, uuenduslikke õpetamispraktikaid rakendatakse vähe.

  Loe edasi