Humanitaarblogi

Kes on efektiivsed altruistid ja kuidas nad maailma paremaks muudavad?

05.05.2017 10:33:16

Tallinna ülikoolis toimus esimene avalik efektiivse altruismi üritus, mille korraldajad olid filosoofia, eesti filoloogia, kommunikatsiooni ja pedagoogika üliõpilased. Erialasid lõimiva uuenduse ehk ELU raames panime kokku meeskonna, et Eesti ühiskonnale efektiivset altruismi tutvustada. Aga mida see liikumine endast kujutab?

Kas sa peaksid päästma lapse?

Kujuta ette, et sa kõnnid kooli või tööle ja äkki märkad, et tiiki on kukkunud laps, kes on uppumise äärel. Sa saaksid lapse väga lihtsalt päästa, kuid rikuksid kallid riided ja jääksid kooli või tööle hiljaks. Kas sul on kohustus laps päästa, hoolimata kuludest, mis sellega kaasnevad?

Enamik inimesi ilmselt arvab, et jah, meil kõigil on selline kohustus. Aga kas see muudab midagi, kui teised inimesed kõnnivad tiigist mööda ja ei tee midagi? Enamik jällegi arvaks, et see ei vähenda isiklikku kohustust appi minna. Aga kas siis, kui sul oleks võimekus päästa uppuv laps mõnes teises riigis, näiteks annetades oma raha organisatsioonidele, kes tegelevad laste heaoluga, peaksid seda tegema?

Uppuva lapse analoogia autor filosoof Peter Singer leiab, et kui inimesed heaoluriikides ei pea ohverdama midagi märkimisväärset, on neil kohustus aidata teisi, kelle olukord ei ole eriti hea.
Sellisest mõtlemisest on välja kasvanud rahvusvaheline efektiivse altruismi liikumine, mis on nii filosoofia kui ka sotsiaalne liikumine. See ühendab empaatiat, mõistust ja tõenduspõhisust, et määrata kõige paremad meetodid maailma paremaks muutmiseks.

Võimalus kõrvalt vaadata?

Et otsustada, kuidas on kõige tõhusam maailma paremaks muuta, uurivad efektiivsed altruistid, kui palju inimesi ja loomi ning mil määral mõni tegevus mõjutaks ja mis juhtuks, kui seda tehtaks või ei.

Mõjusate lähenemisviiside valimiseks uurivad efektiivsed altruistid ka, kui palju konkreetse kaasusega juba tegeletakse, sest uute ressursside lisamine juba väga aktiivsele juhtumile ei pruugi olla otstarbekas.

Efektiivsed altruistid ei tegele kõik samade kaasuste ja lahendustega. Mõned neist aitavad arengumaades tervishoiuteenuseid parandada, teised annetavad maailma kõige vaesematele inimestele raha, kolmandad püüavad parandada loomade heaolu tööstustaludes, neljandad tegelevad üldse tehnoloogia kasutamise turvalisuse uurimisega.

Mõned arvavad, et need kaasused, mida efektiivsed altruistid tähtsustavad, ei ole peamised. Teised jällegi leiavad, et see tegevus võimaldab miljonäridel ja miljardäridel passiivselt kõrvalt vaadata, samal ajal kui vähem jõukad rabelevad.

Siiani on efektiivse altruismi liikumise projekti kaasatud tudengid tõlkinud ja kirjutanud tekste, jaganud ideid Facebookis ning arutlenud eri tahkude üle arutelugrupis.

Tutvu projektiga kodulehel efektiivnealtruism.org.

Autor: Risto Uuk, Tallinna ülikooli filosoofiatudeng

Pildil vasakult Risto Uuk, Helen Külaots, Kristina Lahe ja Annika Loor.


Artikkel ilmus 4. mail 2017 Delfi Fortes.

Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituut on neile, kes tahavad maailma mõista ja muuta. Vaata kõiki erialasid kodulehelt.

 •  

  Sõnade otsingul läbi ELU

  Humanitaarblogi

  Projekt “100 sõna Eesti Vabariigile!” viis kokku üheksa bakalaureuse- ja magistriõppe tudengit viielt erialalt. Eesmärk oli kaardistada sada viimase saja aasta jooksul eesti keelde tulnud, dokumenteeritud päritoluga ning tänapäeval käibel olevat nimisõna, mis illustreeriksid eesti keele ja ühiskonna muutumist alates vabariigi sünnist.

  Loe edasi
 •  

  ELU projekt võtab Aasia strateegiad luubi alla

  Humanitaarblogi

  Tallinna Ülikooli magistriõppe tudengite ELU projekt “Aasia strateegiad luubi all” sai alguse huvist uurida Eesti riigi Aasia-suunaliste arengukavade tõhusust ja teha läbipaistvamaks arengukavade ja strateegiate loomeprotsess.

  Loe edasi
 •  

  Esmakursuslane: ülikoolis saan keskenduda sellele, mida tegelikult väärtustan ja tähtsaks pean

  Humanitaarblogi

  Gümnaasiumi lõpus tundsin, et tahan proovida kätt kõiges ja ühte kindlat valdkonda või eriala oli kaunis raske valida. Aga kuskilt peab ju alustama. Humanitaarteadustes olen end alati hästi tundnud ja olen ka suhtlemisaldis – miks mitte inglise keel?

  Loe edasi