TLÜ blogi

Kuidas ühendada edukalt õpingud ja töö?

11.05.2017 16:06:21

Õpingute kõrvalt töötamine nõuab oma aja ja võib tekitada lisapingeid, seega on oluline hoolikalt läbi mõelda oma eesmärgid, võimalused ja kohustused.

Edukaks õpingute ja töö ühitamiseks on vaja esiteks soovi ja eesmärke neid mõlemat teha, teiseks head ajaplaneerimist ja kolmandaks järjekindlust.

„Edukaid inimesi iseloomustab see, et nad keskenduvad õigel ajal õigetele asjadele, nad suudavad töötada kiiresti oma eesmärkide nimel ning nad on piisavalt püsivad, et alustatu lõpule viia. Teisisõnu nad oskavad hallata oma aega.“ (K. McMillan ja J. Weyers. 2012. Õppimine kõrgkoolis, Tudengi käsiraamat.)

Tehke või tabel!

Üks oluline aspekt, kuidas edukalt toime tulla, on läbimõeldud ajaplaneerimine. Eelkõige tasub kaardistada, kui palju aega kulub õppimisele ja töötamisele – kas õppida täis- või osakoormusega, kas töötada täis- või osakoormusega – ning teha endale, näiteks tabelina, selgeks, kui palju aega igas päevas, nädalas või kuus kummagi tegevuse peale läheb.

Meeles tasub pidada, et täiskoormusega õppe puhul eeldavad kõrgkoolid, et üliõpilane panustab 40 tundi nädalas, millest loengutes ja seminarides osalemine on vaid üks osa: kooliväline iseseisev õppimine nõuab samuti aega.

Lisaks tasub mõelda ja kavandada aega ka perele, sõpradele, sportimisele ja puhkuse veetmisele töö ja kooli kõrvalt, et oma energiavarusid täiendada.

Päeva- või tsükliõpe?

Aja planeerimisel on otstarbekas kaaluda, millistel aegadel on võimalik käia koolis või töö ja valida sobiv õppevorm – kas õppida nt päeva- või tsükkelõppes. Viimase puhul toimub õppetöö vaid teatud päevadel nädalas/kuus.

Paraku ei paku iga eriala võimalust tsükkelõppeks, kuid leidub siiski alternatiive, seda nt avatud õppe kaudu. Samuti on töötamise puhul erinevaid võimalusi, nt graafiku alusel töö vahetustega, mis tähendab, et tööl saab käia kas hommikuti või õhtuti, või teatud päevadel nädalas.

Võimalik on tööandaja ja õppenõustajaga läbi arutada, millised on võimalused soovitud töö- ja õppekohal, millega peab arvestama ning kas ja kuidas saab mõlemat ühildada. Samuti saab karjääriplaane arutada ja paika panna karjäärinõustajaga.

Jaga ülesanded osadeks!

Aja ja tegemiste kohta parema ülevaate saamiseks ja süsteemi korraldamiseks on kasulikud päevikud, märkmikud, tunniplaanid, nutiseadme rakendused jms, kuhu saab kõik olulised asjad kirja panna. Tekib vähem stressi, kui kontrollida oma tööde ja tegemiste mahtu. Tööülesannete jagamine väiksemateks osadeks aitab jõuda oma eesmärkideni end mitte liigselt koormates.

Kohustustele tasub eraldada aega ja määrata tegevused, mida teha eelisjärjekorras. Soovitatav on igapäevaselt üles kirjutada kõik olulised ülesanded, et neid mitte ära unustada, kui on vaja tegeleda mitme asjaga korraga. Õppimis- ja tööharjumuste tekkimisel muutub töö- ja ajajaotus sujuvamaks.    

Raha ja kogemus

Ühest küljest võib töötamine õpingute kõrval olla hädavajalik, et ennast ära majandada, teisest küljest jällegi võib see olla enesetäiendamise võimalus, mis annab lisaoskusi ning on hea viis õpingute kinnistamiseks, kui töö on seotud õpitava erialaga.

Õppimise ja töötamise teadlik planeerimine on ka motivatsiooni allikaks. Eesmärkide sõnastamise järel on motiveerituse püsimine suurem. Kui on selge, miks õppida ja töötada, miks on see vajalik ja mida juurde annab, on valitud teel liikumine edukam.

Heade näidetena võib kooli kõrvalt töötamine anda iseseisvust, oskusi ja teadmisi, tööharjumust, enesedistsipliini ja tutvusi. Õppimine ja enesetäiendamine annavad eeliseid tööturul, enesekindlust, vajalikke erialaseid teadmisi ja oskusi.
Igaüks teab paremini, millised on tema eesmärgid ja mida ta saavutada soovib. Kindlasti tasub läbi mõelda ka raskused, mis võivad kaasneda õppimise ja töötamisega, et nendega paremini toime tulla.

LIINA VALLIMÄE, karjäärinõustaja

Mõtiskluseks:

„Tulevik pole mitte oleviku poolt pakutavate alternatiivsete radade hulgast tehtud valiku tulemus, vaid teatud koht, mis on loodud – loodud kõigepealt inimese mõttes ja soovides ja seejärel ka tema tegudes. Radasid ei tule leida, need tuleb rajada ja nende rajamistegevus muudab niihästi raja rajajat kui ka sihtpunkti.“

John Schaar

 •  

  Lasnamäe tühermaad rohealadeks!

  TLÜ blogi

  Tallinna Ülikooli tudengid pakuvad õppeaine ELU projekti tulemusena välja, et seni tühermaaks peetud paigad nagu Paevälja Lasnamäel võiksid olla hoopis rohealad, kus kohalikud saaksid mitmekülgselt puhata.

  Loe edasi
 •  

  Tallinna Ülikooli võimalused erivajadustega tudengitele

  TLÜ blogi

  „Puudega inimeste toetamine, nende õigustesse suhtumine ja võimalikult lai kaasamine ühiskonda näitab kogu meie ühiskonna tervist, küpsust ja tugevust“

  President T. H. Ilves

  Tallinna ülikoolis õpib umbes 50  erivajadustega tudengit.  Kuigi suured arengud toimuvad väikeste muutustega, uueneb ülikool pidevalt, et pakkuda ligipääsetavat haridust.

  Loe edasi
 •  

  Erasmuse blogi: maast ja ilmast Ateenas.

  TLÜ blogi

  Olen Tallinna Ülikooli tudeng Tiina ning pajatan pisut oma vahetusõpingutest Ateenas.

  Loe edasi