TLÜ blogi

Mis on ELU? – Intervjuu õppeprorektor Priit Reiskaga

22.08.2016 16:41:19

Mis on ELU?
ELU (Erialasid Lõimiv Uuendus) on Tallinna Ülikooli uus üleülikooliline õppeaine mida varem nimetasime IDP-ks, interdistsiplinaarseks projektiks.

Selle aine kaudu soovime üliõpilastele anda koostöökogemuse, teiste erialade tudengitega tegutsetakse ühise eesmärgi nimel eluliste projektide kallal.

Kas ettevõtmisel on ka välismaiseid eeskujusid?
Projekti- ja probleemipõhist õpetamist ja interdistsiplinaarset meeskonnatööd tehakse paljudes ülikoolides üle maailma. ELU-kursust välja töötades leidsime suurepäraseid eeskujusid ja koostööpartnereid erinevate ülikoolide seast.

Kursuse tulevased juhendajad käisid maikuus selliste algatuste ja uuenduslike õppemeetoditega tutvumas Warwicki, Kopenhaageni ja Aalto ülikoolides. Sel sügisel läheb grupp ELU-ga seotud õppejõudusid tutvuma läbi ja lõhki interdistsiplinaarse Roskilde ülikooliga.

Tallinna Ülikooli ELU-l on eelpool mainitutega palju sarnasusi. Märkimisväärne erinevus seisneb selles, et me soovime koos tegutsemise kogemust pakkuda kõigile BA ja MA taseme üliõpilastele.

Miks?
Meil kõigil on vajalik tulevases tööelus tegeleda ideede ja probleemidega, mis ületavad ühe eriala piire. Meile tuleb kasuks, kui tunnustame (ja parem, kui ka mõistame) teistes valdkondades toimuvat. Samuti tekib tänapäeval palju uut teadmist just erialade vahel. Seetõttu soovime kõigile oma üliõpilastele anda uudse koos õppimise ja tegutsemise kogemuse.

ELU-projekti arendamise alguses kogusime kokku ja tutvusime ülikooli seniste interdistsiplinaarsete algatuste ja õppeainetega. Me leidsime huvitavaid näiteid peaaegu igast üksusest. Samas sai ka selgeks, et nendes saavad osaleda vaid vähesed üliõpilased, võiksid aga kõik.

Kui palju tudengeid alustab sellega juba 1. septembrist?
Sel sügisel alustavad esimesed pilootprojektid, meie esimesed ELU-d. Kõiki esmakursuslasi me esimesel semestril osalema ei kutsu, pilootprojektides osaleb ligikaudu 100 üliõpilast. Küll aga tutvustame me uut õppeainet kõigile esmakursuslastele septembri infotunnis ja selleks loodavas veebis.

Kuskohast tulevad juhendavad õppejõud?
Projekte hakkavad juhendama meie enda tublid akadeemilised töötajad. Et interdistsiplinaarsus ehk ELU eeldab koostööd erinevate akadeemiliste suundade vahel, on kursuse väljatöötamise algusest saati kaasatud kõikide üksuste töötajaid.

Viimasel poolel aastal toimunud seminaridel, koolitustel ja kohtumistel on ELU väljatöötamises osalenud ligikaudu 80 ülikooli töötajat ja kümmekond aktiivset üliõpilast. Paarkümmend õppejõudu soovib juhendada sügisel algavaid pilootprojekte.

Tulevikku vaadates mõtleme tudengite koostööle era-, avaliku ja kolmanda sektoriga, teiste  Eesti ülikoolidega ning ka välisülikoolide tudengitega.

Milline peab olema õppejõudude ettevalmistus?
ELU juhendajaks, kaasjuhendajaks ja nõuandjaks sobivad kõik Tallinna ülikooli akadeemilised töötajad, sest nad on ju oma valdkonna asjatundjad. Samas on tõsi, et tegemist ei ole harjumuspärase loengukursusega. Seetõttu oleme välja selgitanud õppejõudude olulisemad soovid edasiste seminaride osas. Sügisest alustame seminaridega, teemadest käsitleme kindlasti järgnevaid: projekti- ja probleemipõhine õppimine ja õpetamine, projektijuhtimine, loovus ja ideede genereerimise tehnikad ning grupiprotsessid.

Aga kui mul on õppejõuna soov juhendajana kaasa lüüa?
Pilootprojektide juhendajate ja nende pakutud teemasid ootame juba selleks kolmapäevaks, täpsema info saadame projekti meililisti.

Neil aga, kes sel sügisel juhendajana osaleda ei saa, soovitan tulla ideelaadale ja edasistele seminaridele. Lisaks hakkavad alates septembrist kaks korda kuus toimuma ELU juhendajate võrgustiku kohtumised ehk nn ELUtuba.

Kas muretsete, et pole piisavalt projektide ideid?
Ei ole. Senised seminarid on näidanud, et ideedest meil puudust ei tule. Vahvaid ja olulisi ideid on igal seminaril tulnud rohkem, kui teoks teha suudame.

Kuidas kavatsete teavet ELU kohta õppejõudude ja tudengite seas levitada?
Septembriks saab valmis ELU veeb, mis on infovärav nii ülikooli töötajatele kui ka üliõpilastele. 16. septembril toimub esimene avalik üritus, ideelaat, kuhu ootame õppeainest huvitatud üliõpilasi ja õppejõudusid.

Mida ideelaat endast kujutab?
Ideelaat on abiks ELU projekti rühmade moodustamisel. Laadal saavad kokku ideed, rühmaliikmed ja juhendajad. Plaanis on rääkida ELU mõttest, pilootprojektide juhendajad tutvustavad oma ideid ja üliõpilased saavad ise otsustada, mis on nende jaoks parim.

Kevadsemestril alustamiseks planeerime järgmise ideelaada korraldada juba detsembris, et oleks piisavalt aega rühmade moodustamiseks.

Millal saate öelda, et projekt ELU õnnestus või siis mitte?
Kohe alguses otsustasime, et ELU puhul on protsess olulisem kui lõpptulemus. Samas on loomulikult oluline ka eesmärgile vastav ja sobival kujul vormistatud tulemus, mida esitletakse kaitsmisel. Kui protsessi käigus üliõpilased õppisid, said uusi kogemusi, nimetasid tagasisides seda vajalikuks ja mäletavad saadud kogemust ka kümne aasta pärast, siis on ELU oma eesmärgi täitnud.

Lõpetuseks – mis motiveerib üliõpilast ja õppejõudu ELUst osa võtma?
Väga lühidalt öeldes annab ELU mõlemale võimaluse teha seda, mida on ammu igatsetud, kuid mis pole ehk traditsioonilise ainekursuse raami sobinud! Nii üliõpilased kui ka õppejõud saavad tegeleda just nende ideede või teemadega, mis neid huvitavad ja saavad ise valida sobilikud meetodid oma ideede teostamiseks.

Autorid: Sulev Oll, Häli Ann Reintam ja Priit Reiska

 •  

  Loominguline ja praktiline audiovisuaalmeedia – dokumentaalfilmi õppekava

  TLÜ blogi

  Dokumentaalfilmi õppekava on kaks aastat kestev loomevõime arendamisele keskendunud magistriõppekava, kus rõhku pannakse eelkõige praktiliste oskuste arendamisele. Õppekava juht on Riho Västrik, teda abistab Kersti Uibo. Mõlemad on praktiseerivad filmiloojad. Riho Västrik ja Kersti Uibo juhendavad üliõpilasi lühikeste klippide, semestri filmiprojektide (10-15 minutit) ning lõputöö (30 minuti pikkune film) tegemisel.

  Loe edasi
 •  

  Bakalaureuse õppekava poliitika ja valitsemine: globaalsed arengud praktikasse panduna

  TLÜ blogi

  Leif Kalev, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi riigiteooria professor, räägib poliitika ja valitsemise õppekavast.

  Loe edasi
 •  

  Usun – ei usu, usun – ei usu, usun – ei … !?

  TLÜ blogi

  Eesti 100. aastapäevaga seotud mõtisklustes ja kõnedes oleme ikka ja jälle kinnitanud, et meie kui riigi püsimajäämise ja edu pant on eestlaste hariduse ja teaduse usk, sõnab Tallinna Ülikooli teadusprorektor Katrin Niglas.

  Loe edasi