Loodusblogi

President tunnustab: füüsik Romi Mankin, Valgetähe IV klass

21.02.2018 15:03:31

Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Romi Mankin on Eesti füüsikateoreetik, kellel õnnestus leida elektromagnetilaste, skalaarsete ja gravitatsiooni lainete lahend välises aksiaalses kvadrupoolstruktuuriga gravitatsiooniväljas.

Mankin on olnud Eesti Füüsika Seltsi aseesimees, Eesti Kõrghariduse Hindamise Nõukogu, Eesti Teadusfondi reaalteaduste ja tehnika ekspertkomisjoni ning Eesti Teaduste Akadeemia Toimetiste kolleegiumi liige. Ta on üle 100 teadustrükise ja kõrgkooliõpiku autor ja Eesti Füüsika Seltsi aastapreemia laureaat.

Romi Mankin: füüsika aeg võib veel tulla!

“Minu ajal oli füüsika väga populaarne, praegu pigem mitte nii väga,“ hindab teenekas emeriitprofessor. „Aga see ei tähenda, et populaarsus ei võiks tulevikus uue lainena tagasi tulla.“

mankin-ja-keres
Ärevad hetked enne teenetemärkide üleandmist Narvas. Mankin vs Keres – kes võidab? Keres on skulptuuris ekslikult pandud mängima valgete malenditega, kuigi tegelikult mängis ta mustade malenditega. Tagurpidi asetatud malelaua tõttu on ta kohtumist kaotamas ja Mankin võitmas. (Foto: Tiina Aavik)

Otsustav oli aga Harri Õiglase raamat „Vestlusi relatiivsusteooriast“, ilmumisaasta 1958. „Selle lugemisest alates andsin oma näpu jäädavalt füüsikale,“ nendib Romi Mankin. „Minu huvi käivitasid uudishimu ja kriitiline suhtumine autoriteetide varasemasse väidetesse.” Muidugi innustasid ja kannustasid Rakvere I Keskkooli õpilast olümpiaadid, aga ka Noorte Hääle korraldatud keskkooliõpilastele viktoriinid. Matemaatikas oli ta Eestis esikümne seas, füüsikas saavutas esikoha ja oli seal kuni viimase aineni, milleks oli eesti keele kirjand. Lõpetas aga kokkuvõttes kolmandana. „Oluline oli keskkond ja tahtmine kaugemale pürgida,“ tõdeb ta nüüd.

mankin-ja-president
President andmas üle Romi Mankinile Valgetähe IV klassi teenetemärki. (Foto: ERR)

Keskkool läbi, asus Romi Tartu Ülikoolis füüsikat õppima. Doktorikraadi kaitses aastal 1974 tööga „Huygensi printsiibi rikkumisest nõrgas gravitatsiooniväljas“, juhendajaks Ivar Piir. Teadlasena ongi tema fookuses olnud teoreetiline füüsika, väljateooria ja üldrelatiivsusteooria, statistiline füüsika, stohhastilised ehk juhuslikud protsessid ning füüsika didaktika kõrgkoolis.

Doktoritööle järgnes Tallinna Polütehnilises Instituut, kus Romi Mankin töötas assistendina, hiljem vanemõpetaja ja dotsendina. 1980. aastal õnnestus tal minna end täiendama Leipzigi Ülikooli Matemaatika Instituuti.

1986. aastast on Mankini töökoht Tallinna Ülikool, esimeseks ametiks Tallinna Pedagoogilise Instituuti füüsikakateedri juhataja. 1993. aastast valiti ta professoriks, 22. mail 2017 andis Tallinna Ülikooli senat Romi Mankinile emeriitprofessori nimetuse. Praegu juhendab ta koos Astrid Rekkeriga doktorant Sander Paekivi tööd „Värvilise müra mõju neuronite dünaamikale“.

“Tallinna Ülikooli eelised on kompaktsus ja interdisiplinaarsus,“ hindab ta. „On näha, et erinevad valdkonnad on koos, suhtlevad tihedalt. Teoreetilise füüsika ideid on võimalik rakendada nii füüsikas kui ka ökoloogias.”

 •  

  Külaskäik võimaliku tööandja juurde

  Loodusblogi

  Meie loodus- ja terviseteaduste instituudi integreeritud loodusteaduste ja bioloogia kolmanda kursuse bakalaureusetudengid koos Erasmus tudengiga ning molekulaarse biokeemia ja ökoloogia magistritudengid käisid õppetöö raames Nova Vita kliinikus loenguid kuulamas ning nende laboriga tutvumas.

  Loe edasi
 •  

  Ilmus projekti „Life peat restore“ publikatsioon “Sood kliima võtmes”

  Loodusblogi

  Looduslike ökosüsteemidena toimivad sood seovad süsihappegaasi. Soode kujunemise ja kasvamisega on aastatuhandetega taimed fotosünteesi käigus sidunud atmosfääris olevat süsihappegaasi ning osa tekkinud süsinikurikkast orgaanilisest ainest on ladestunud turbasse. 18. sajandil alanud tööstusrevolutsiooni ja inimkonna järjest suurema tarbimisvajaduse tulemusel on mõne viimase sajandiga väga suur osa soodest kuivendatud ja muudetud põllumaaks või metsamaaks ning turvast on kaevandatud aianduse ja kütte tarbeks.

  Loe edasi
 •  

  Kõikide teaduste kohtumispaik

  Loodusblogi

  „Käsitöö ja kodunduse teeb eriliseks tõsiasi, et selles ainevaldkonnas kohtuvad väga paljud kooli ja ülikooli õppeained ning teadussuunad,” väidab Tallinna Ülikooli kodundusõppe lektor ja äsja Helsingi Ülikoolis doktorikraadi kaitsnud Jaana Taar.

  Loe edasi