TLÜ blogi

Rahvaalgatus loob keskkonda elukestvaks õppeks

21.08.2017 11:51:36

Igaüks meist peaks olema huvitatud sellest, et meid vanemas eas ümbritsev keskkond eeldab, et inimene on arenemis- ja panustamisvõimeline. Just praegu saab iga tulevikule mõtlev inimene lükata käima mitu tegelikku muutust Eestis. Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse teadur Tiina Tambaum selgitab, miks on täna vaja mõelda tulevikule.

Rahvaalgatuse „Uus eakus“ veebis on üleval ettepanekud, mis vajvad Riigikogu päevakorda saamiseks vähemalt 1000 allkirja.

Seenioritega tegelejad vajavad väljaõpet

„Sarnaselt noorsootööle vajab Eesti seenioritöö valdkonna väljaaredamist. Inimesed, kes praegu korraldavad  vanemate inimeste ühiskonda panustamise algatusi ja vabatahtlikku tööd ning pakuvad vanemaealistele arenemisvõimalusi, pole saanud selleks erialast väljaõpet,“ osutab probleemile Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse teadur Tiina Tambaum. Aktiivsena vananemise põhimõtete ellu viimine on Eestis juhuslik. Eestvedajad on pigem entusiastid, kes teevad tööd iseõppijatena.

„Võiks arvata, et vanemaealiste tegevus on nende oma asi ja selle kvaliteet pole ühiskonna jaoks oluline. See pole nii. Vanemaealiste tegevus on  ühiskonna nooremate liikmete jaoks allikas, mille alusel luuakse ja kinnistatakse stereotüüpe kõikide vanemate inimeste suhtes,“ selgitab Tambaum ja lisab, et kui stereotüüp on negatiivne, käivituvad kaitsemehhanismid, mis takistavad arvajat otsuseid vastu võtmast iseenda vananemiseks valmistumise suhtes. „Lisaks on näha, et töös vanemate inimestega kaasatakse praegu pigem neid, kes ise initsiatiivi näitavad, ja ei tegeleta nendega kaasamisega, kes vajavad teistsugust lähenemist või teistsuguseid võimalusi. Viimane nõuab oskusi, mida väljaõppeta inimesel pole kuskilt võtta.“

Tulevikku vaatavad ideed vajavad toetust

Rahvaalgatuse veebis ootavad toetusallkirju ettepanekud, mis aitavad ühiskonnal edukalt toimida ka aastate pärast. Kõik ettepanekud, mis on rahvaalgatuse veebis saanud kokku 1000 allkirja, liiguvad Riigikogu päevakorda. Kokku on rahvaalgatuse veebis üleval 25 põhjendatud ideed, mille ellu kutsumine parandab elukvaliteeti inimese elujoone teises otsas.

Rahvaalgatuse veebis ootab Sinu toetusallkirja ettepanek arendada välja seenioritöö elukutse. Noorsootöö seaduse kõrvale on aeg luua seenioritöö seadus. Kui Sa toetad seda mõtet, anna digiallkiri ja innusta ka teisi seda tegema.

Veebist leiad näiteks ka ettepaneku, et tööandjad võimaldaksid töötajate osavõttu pensionieelikute kursusest. Inimesed ei saa koolis teadmisi normaalse vananemise muutustest ning pensioniea lähenedes puuduvad tal usaldusväärsed teadmised eesootavatest rollimuutustest ja isikliku vastutuse osast selles. Teadliku vananemise kvaliteet sõltub sellest, kuidas on inimesel vedanud eeskujudega – kui targalt on vananenud tema vanemad või kolleegid ja tuttavad. Aga ka nemad on olnud iseõppijad. Ettepaneku allkirjaleht asub siin.

Rahvaalgatuse kolmas ettepanek on eriti lihtne. Nii nagu saavad lapsevanemad tulumaksusoodustust nendele summadele, mis on kulutatud laste teatud liiki huvihariduseks, võiks täiskasvanud laps saada samasugust maksusoodustust vanemate koolituskuludele. Nii annab riik selge sõnumi, et õppimist vanemas eas peetakse ühiskonnas tähtsaks ja vajalikuks. Ettepaneku allkirjaleht asub siin.

Täiskasvanu ei pea õppimiseks kooli minema. Pigem vastupidi, suurem hulk teadmisi tekib tegevuse käigus, kogetut teadlikult mõtestades. Nii on ka vabatahtlik töö üks äärmiselt efektiivne õppimise vorm. Eestis puudub riiklik strateegia ja tugisüsteem vanemaealiste vabatahtliku tegevuse koordineerimiseks ja nagu elu on näidanud, iseenesest see ei teki. Ettepaneku allkirjaleht asub siin.

Ning lõpuks, et elukestev õpe ei jääks loosungiks, vaid oleks tehtav ka kesk- ja vanemas eas, tuleb formaalhariduse süsteem muuta paindlikumaks. Et ka vanemas eas oleks võimalik läbida avatud ülikooli kursuseid, ja seda tasuta, nagu kõik teisedki, vajab  ülikooliseadus muutmist. Ettepanek on kehtestada avatud ülikoolis tasuta õppimisele pikem nominaalaeg. Ettepaneku allkirjaleht asub siin.

Ühiskond vananeb ja elukestvast õppes räägitakse juba aastakümneid. Aitame seadusandluse viia vastavusse haridusruumi muutunud vajadustega!

Autor Tiina Tambaum, Eesti demograafia keskuse teadur

Toimetas Kerli Onno

 •  

  Loominguline ja praktiline audiovisuaalmeedia – dokumentaalfilmi õppekava

  TLÜ blogi

  Dokumentaalfilmi õppekava on kaks aastat kestev loomevõime arendamisele keskendunud magistriõppekava, kus rõhku pannakse eelkõige praktiliste oskuste arendamisele. Õppekava juht on Riho Västrik, teda abistab Kersti Uibo. Mõlemad on praktiseerivad filmiloojad. Riho Västrik ja Kersti Uibo juhendavad üliõpilasi lühikeste klippide, semestri filmiprojektide (10-15 minutit) ning lõputöö (30 minuti pikkune film) tegemisel.

  Loe edasi
 •  

  Bakalaureuse õppekava poliitika ja valitsemine: globaalsed arengud praktikasse panduna

  TLÜ blogi

  Leif Kalev, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi riigiteooria professor, räägib poliitika ja valitsemise õppekavast.

  Loe edasi
 •  

  Usun – ei usu, usun – ei usu, usun – ei … !?

  TLÜ blogi

  Eesti 100. aastapäevaga seotud mõtisklustes ja kõnedes oleme ikka ja jälle kinnitanud, et meie kui riigi püsimajäämise ja edu pant on eestlaste hariduse ja teaduse usk, sõnab Tallinna Ülikooli teadusprorektor Katrin Niglas.

  Loe edasi