TLÜ blogi

Rahvaalgatus loob keskkonda elukestvaks õppeks

21.08.2017 11:51:36

Igaüks meist peaks olema huvitatud sellest, et meid vanemas eas ümbritsev keskkond eeldab, et inimene on arenemis- ja panustamisvõimeline. Just praegu saab iga tulevikule mõtlev inimene lükata käima mitu tegelikku muutust Eestis. Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse teadur Tiina Tambaum selgitab, miks on täna vaja mõelda tulevikule.

Rahvaalgatuse „Uus eakus“ veebis on üleval ettepanekud, mis vajvad Riigikogu päevakorda saamiseks vähemalt 1000 allkirja.

Seenioritega tegelejad vajavad väljaõpet

„Sarnaselt noorsootööle vajab Eesti seenioritöö valdkonna väljaaredamist. Inimesed, kes praegu korraldavad  vanemate inimeste ühiskonda panustamise algatusi ja vabatahtlikku tööd ning pakuvad vanemaealistele arenemisvõimalusi, pole saanud selleks erialast väljaõpet,“ osutab probleemile Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse teadur Tiina Tambaum. Aktiivsena vananemise põhimõtete ellu viimine on Eestis juhuslik. Eestvedajad on pigem entusiastid, kes teevad tööd iseõppijatena.

„Võiks arvata, et vanemaealiste tegevus on nende oma asi ja selle kvaliteet pole ühiskonna jaoks oluline. See pole nii. Vanemaealiste tegevus on  ühiskonna nooremate liikmete jaoks allikas, mille alusel luuakse ja kinnistatakse stereotüüpe kõikide vanemate inimeste suhtes,“ selgitab Tambaum ja lisab, et kui stereotüüp on negatiivne, käivituvad kaitsemehhanismid, mis takistavad arvajat otsuseid vastu võtmast iseenda vananemiseks valmistumise suhtes. „Lisaks on näha, et töös vanemate inimestega kaasatakse praegu pigem neid, kes ise initsiatiivi näitavad, ja ei tegeleta nendega kaasamisega, kes vajavad teistsugust lähenemist või teistsuguseid võimalusi. Viimane nõuab oskusi, mida väljaõppeta inimesel pole kuskilt võtta.“

Tulevikku vaatavad ideed vajavad toetust

Rahvaalgatuse veebis ootavad toetusallkirju ettepanekud, mis aitavad ühiskonnal edukalt toimida ka aastate pärast. Kõik ettepanekud, mis on rahvaalgatuse veebis saanud kokku 1000 allkirja, liiguvad Riigikogu päevakorda. Kokku on rahvaalgatuse veebis üleval 25 põhjendatud ideed, mille ellu kutsumine parandab elukvaliteeti inimese elujoone teises otsas.

Rahvaalgatuse veebis ootab Sinu toetusallkirja ettepanek arendada välja seenioritöö elukutse. Noorsootöö seaduse kõrvale on aeg luua seenioritöö seadus. Kui Sa toetad seda mõtet, anna digiallkiri ja innusta ka teisi seda tegema.

Veebist leiad näiteks ka ettepaneku, et tööandjad võimaldaksid töötajate osavõttu pensionieelikute kursusest. Inimesed ei saa koolis teadmisi normaalse vananemise muutustest ning pensioniea lähenedes puuduvad tal usaldusväärsed teadmised eesootavatest rollimuutustest ja isikliku vastutuse osast selles. Teadliku vananemise kvaliteet sõltub sellest, kuidas on inimesel vedanud eeskujudega – kui targalt on vananenud tema vanemad või kolleegid ja tuttavad. Aga ka nemad on olnud iseõppijad. Ettepaneku allkirjaleht asub siin.

Rahvaalgatuse kolmas ettepanek on eriti lihtne. Nii nagu saavad lapsevanemad tulumaksusoodustust nendele summadele, mis on kulutatud laste teatud liiki huvihariduseks, võiks täiskasvanud laps saada samasugust maksusoodustust vanemate koolituskuludele. Nii annab riik selge sõnumi, et õppimist vanemas eas peetakse ühiskonnas tähtsaks ja vajalikuks. Ettepaneku allkirjaleht asub siin.

Täiskasvanu ei pea õppimiseks kooli minema. Pigem vastupidi, suurem hulk teadmisi tekib tegevuse käigus, kogetut teadlikult mõtestades. Nii on ka vabatahtlik töö üks äärmiselt efektiivne õppimise vorm. Eestis puudub riiklik strateegia ja tugisüsteem vanemaealiste vabatahtliku tegevuse koordineerimiseks ja nagu elu on näidanud, iseenesest see ei teki. Ettepaneku allkirjaleht asub siin.

Ning lõpuks, et elukestev õpe ei jääks loosungiks, vaid oleks tehtav ka kesk- ja vanemas eas, tuleb formaalhariduse süsteem muuta paindlikumaks. Et ka vanemas eas oleks võimalik läbida avatud ülikooli kursuseid, ja seda tasuta, nagu kõik teisedki, vajab  ülikooliseadus muutmist. Ettepanek on kehtestada avatud ülikoolis tasuta õppimisele pikem nominaalaeg. Ettepaneku allkirjaleht asub siin.

Ühiskond vananeb ja elukestvast õppes räägitakse juba aastakümneid. Aitame seadusandluse viia vastavusse haridusruumi muutunud vajadustega!

Autor Tiina Tambaum, Eesti demograafia keskuse teadur

Toimetas Kerli Onno

 •  

  Nele-Liis Vaiksoo pikk teekond ülikooli

  TLÜ blogi

  Lauljatar astus ülikooli. Mõtles siis kiiresti ümber, otsis aastaid seda õiget ning leidis lõpuks sõbra soovitusel Tallinna Ülikooli avatud akadeemia.

  Loe edasi
 •  

  Välistudengid Tallinna Ülikoolis- kes ja miks?

  TLÜ blogi

  Priit, miks peaks inglise keelt vabalt valdav noor, kes soovib saada hea kõrghariduse, eelistama mõnd Eesti ülikooli?

  Eestis pakutav kõrgharidus on rahvusvaheliselt tunnustatud, konkurentsivõimeline, taskukohane ja huvitav. Erinevad teadusprojektid, rahvusvaheline keskkond ja innovatiivsed õpetamismeetodid teevad Eestist kindlasti ihaldusväärse sihtkoha, kus kõrgharidust omandama asuda.

  Loe edasi
 •  

  Idufirmade kiirkohting lõi rekordi

  TLÜ blogi

  Eesti suurim startup mentorsündmus – Startup Speed Dating Night – tõi 26. oktoobril Tallinna Lillepaviljoni kokku rekordarvu mentoreid ja meeskondi ehk peaaegu 75 startup-meeskonda ning 60 ettevõtlusmentorit.

  Loe edasi