Ühiskonnateaduste blogi

Rait Kuuse: teadmised juhatavad tupikust

17.04.2018 11:14:54

Rait Kuuse karjäär sai alguse kriminaalhooldusametnikuna. Sealt alates on tal olnud võimalus anda panus päris mitmes riigi poliitika kujundamise küsimuses. Justiitsministeeriumis olid selleks vangide arvu vähendamise kava, samuti kokkulepped uue kuriteo riskide hindamise süsteemi, alternatiivkaristuste ja elektroonilise valve juurutamise kohta.
Sotsiaalministeeriumis oli esimene oluline tegevus töövõimereform, samuti heaolu arengukava. „Üldiselt olen olnud seotud pigem nende projektidega, millel on suurem väärtus tulevikus ja millega edasiliikumine sisaldab vastandlikke arvamusi, teinekord konflikte,ˮ nendib Kuuse. „Peamine, mida tahan saavutada, on see, et sotsiaalpoliitika valikute arutelu toimuks kogu ühiskonnas ning et selle seoseid eri valdkondadega tajutaks adekvaatselt. Sotsiaalkaitse on lõpuks kõige kallimaid viise ühiskonna muredele vastamiseks.ˮ

Sotsiaaltöö ehk Tallinna Ülikooli õpitud eriala tähendab Rait Kuusele võimalust aidata kaasa meie kõigi heaolu kasvule. Selle eriala inimestel peab olema terviklik vaade ühiskonna toimimisest, sotsiaaltöö õpetab ju seoseid nägema ja kasutama. „Õnneks andis ülikool mulle sotsiaalse närvi, paindlikkuse ja tolerantsuse. Neid kõiki on vaja, et sotsiaalvaldkonnas tegutseda,ˮ kinnitab Kuuse. „Õpingutest meenutan kõige sagedamini põhimõtet, et teadmiste
avardamine aitab tupikutest välja.ˮ

Oma karjääri näeb ta jätkuvalt riigiametnikuna ja seab esikohale need väljakutsed, kus saab mõjutada seda, millise suuna riik valib. „Mulle on oluline, et see, mida ma teen, oleks laiema ühiskondliku mõjuga,ˮ selgitab Kuuse. „Samuti soovin, et saaksin ka ise areneda ja kasvada, teha lisaks kodumaistele väljakutsetele väliskoostööd.ˮ

Kuuse peab tähtsaks uute ideede ja lahenduste otsimist, katsetamist, ei tunnista aga staatuse hoidmisele suunatud tegevusi ja hoiakuid. Tema suur unistus on see, et sotsiaalsektor muutuks Eesti riigi arengu võtmeinnovaatoriks ja veduriks.

Bakalaureuseõpingute ajal alustasin praktilise tööga, selline teooria ja praktika ühildamine on minu puhul alati hästi töötanud. Soovitan seda ka praegustele tudengitele, erinevaid paindlikke võimalusi selleks on nüüd palju rohkem.

Rait Kuuse on TLÜ ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltöö eriala vilistlane 2002.

Hetkel jätkab ta õpinguid meil doktorantuuris.

 •  

  Pere kaasamise olulisusest lapse abivajaduse hindamisprotsessis

  Ühiskonnateaduste blogi

  Viimase aastakümne jooksul on meie ühiskonnas üha enam räägitud lapse heaolust. Sotsiaal- ja lastekaitsetöö kontekstis on lapse heaolu praktikas seotud abivajaduse hindamisega.

  Loe edasi
 •  

  TLÜ vilistlane Tõnis Stamberg

  Ühiskonnateaduste blogi

  Mida Sa ülikoolis õppisid?

  Sotsioloogia, lisaerialaga informaatika.

  Loe edasi
 •  

  Teadlane selgitab, mis on poliitilised skandaalid

  Ühiskonnateaduste blogi

  Igapäevakeeles oleme harjunud skandaalideks nimetama igasuguseid tegusid ja väljaütlemisi, mis meie meeli erutavad, kuid teadlastel on välja töötatud üsna täpsed definitsioonid, mudelid ja klassifikatsioonid skandaalide uurimiseks, selgitab Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi poliitikasotsioloogia dotsent Mari-Liis Jakobson

  Loe edasi