Humanitaarblogi

Sõnade otsingul läbi ELU

06.12.2017 13:34:27

Projekt “100 sõna Eesti Vabariigile!” viis kokku üheksa bakalaureuse- ja magistriõppe tudengit viielt erialalt. Eesmärk oli kaardistada sada viimase saja aasta jooksul eesti keelde tulnud, dokumenteeritud päritoluga ning tänapäeval käibel olevat nimisõna, mis illustreeriksid eesti keele ja ühiskonna muutumist alates vabariigi sünnist.

Grupp uuris umbes 90 allikat ajavahemikust 1919-2016 ja valis välja ühiskonna eri valdkondi esindavad näidissõnad. Kolmekuulise töö tulemused võttis kokku multimeediaspetsialisti abil valminud 4-minutiline õppevideo, mille ettevalmistuseks ja järeltöötluseks kulus hulk tunde. Nii jõudsime sõnade maailmast audiovisuaalsesse maailma, kus individuaalse sõnadeotsingu asemel läks vaja juba ülitäpset koostööd.

Kogemused näitasid – ja küllap on kõigis ELU-des midagi ühist –, et projekt õnnestub juhul, kui ületab kolm peamist takistust: kas sellele registreerub piisav arv tudengeid (tegijateta pole teostust), kuivõrd ettevõtlik, kohusetundlik ja koostööaldis on grupp ja kas ta leiab vahendid oma plaani täideviimiseks (vastutuse ja vahenditeta pole tulemust). Piiratud aeg paneb proovile ajaplaanimisoskuse, igal liikmel lasub mitu ülesannet ja küsimus “kuidas ma nüüd saan panustada?” on pidevalt aktuaalne.

Osalejate hinnang selle kohta, mis tasandil projekt õnnestub ja mida järgmine kord paremini teha, sõltub ootustest nii enda, kaaslaste kui ka juhendaja suhtes, kuid midagi õpivad kõik: sisulisi teadmisi, allikatega töötamise oskust või meeskonnatöös aktiivne olemise tähtsust. Kui juhendajal endal jääb sama mulje, siis pole talle paremat tagasisidet kui osaleja kokkuvõttev hinnang: “Minu meelest oli projekt edukas”.

Tudengi tsitaat:

“ELU projekt on ideaalne viis, kuidas oma õpinguid mitmekesistada – panustad eeskätt enda valdkonda, kuid saad kaasa lüüa ja kätt proovida ka hoopis teistel aladel. Ühtlasi on see, miks mitte, võimalus enda varjatud annete näitamiseks. Ei tea, kas meie kandlemängijast rühmakaaslane oskas projektiga liitudes ette näha, et saab tegemistesse panustada ka musikaalselt, aga selleks ELU ongi – loob võimalusi, mida tavaline õppekava ette ei näe. Liidab kokku erineva tausta ja erialase ettevalmistusega inimesed, et nendest erisustest midagi imelist ning suurejoonelist kokku keevitada.” Riina Palmiste, keeleteaduse ja keeletoimetamise magistrant, video illustratsioonide autor.


Projektis osalesid Katre Kuusik, Kristiina Vilbaste, Laura Reiter, Liisi Pütsepp, Hanna Mirontšik, Margareth Tamm, Nele Tamson, Riina Palmiste, Sandra Meigas.

Juhendaja Merilin Kotta, kaasjuhendaja Kaia Sisask, video autor Tony-Peeter Haav.

Projekti kohta leiab infot Tallinna Ülikooli kodulehelt.

Autor: Merilin Kotta, hispaania kultuuri lektor

Projekti viidi ellu ELU projekti “100 sõna Eesti Vabariigile” raames projektist “TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja”, mida toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. 

 •  

  Suulise tõlke õpingud kui sõit Ameerika mägedel!

  Humanitaarblogi

  Olen veendunud, et iga inimene, kes valib oma eriala südame järgi (ja ehk vaatab asju ka natuke ratsionaalse külje pealt), võib end väga õnnelikuks inimeseks pidada. Mis on aga veel parem? Küllap teadmine, et see mida igapäevaselt õpime (suulise tõlke eriala omandatakse päevaõppes), tasub end ühel päeval ka reaalses töösituatsioonis ära. Suulise tõlke kui eriala praktilisus, mida tihti võrreldakse tippsportlaseks treenimise või viiuli virtuoosiks pürgimisega, köitis mind enim.

  Loe edasi
 •  

  Suuline tõlge – keeleline sünkroonujumine

  Humanitaarblogi

  Olen jõudnud suulise tõlke magistriõpingutega lõpusirgele, aga mäletan veel hästi sisseastumiseelset elevust ja uudishimu: mida tõlketudengi elu endast ikkagi täpsemalt kujutab? Minul vedas, sest kuulsin muljeid sama eriala lõpetanud sõbrannalt. Kui aga värskel sisseastujal tuttavat parajasti varnast võtta ei ole, siis maalivad ehk need kirjaread väikese pildi eesootavast.

  Loe edasi
 •  

  TLÜ vilistlane Oliver Laas

  Humanitaarblogi

  Mida Sa ülikoolis õppisid ja millal lõpetasid?

  Lõpetasin Tallinna Ülikoolis kultuuriteooria magistrantuuri 2011. aastal. Samal aastal astusin filosoofia doktorantuuri, mille lõpetamine on hetkel käsil.

  Loe edasi