TLÜ blogi

Tallinna Ülikooli võimalused erivajadustega tudengitele

11.05.2017 14:56:48

„Puudega inimeste toetamine, nende õigustesse suhtumine ja võimalikult lai kaasamine ühiskonda näitab kogu meie ühiskonna tervist, küpsust ja tugevust“

President T. H. Ilves

Tallinna ülikoolis õpib umbes 50  erivajadustega tudengit.  Kuigi suured arengud toimuvad väikeste muutustega, uueneb ülikool pidevalt, et pakkuda ligipääsetavat haridust. Olgu tegemist õpikeskkonna või õppemeetoditega. Erivajadus on küllaltki lai mõiste ning selles artiklis anname ülevaate soodustustest ja võimalustest, mis on mõeldud eelkõige tudengitele, kelle erivajadus on tingitud puudest.

Tudengite heaolu ja ligipääs võrdsele haridusele on Tallinna Ülikooli üks prioriteetidest. Seepärast toetame erivajadustega tudengite ülikooliteed, pakume tugisüsteeme ja eritingimusi.

Erivajadustega inimestele on erilised tingimused
Tallinna Ülikoolis on erivajadustega tudengil võimalus õppida eritingimustel. Õpingute jooksul on ta vabastatud õppemaksu maksmisest osakoormusel õppides ja nominaalaja ületades. Akadeemilise puhkuse ajal on võimalus õpinguid jätkata, sealjuures arvestades iseenda koormustaluvust. Raske või sügava  somaatilise erivajadusega inimesel  on võimalik sisse astuda eritingimustel, ületades pingerea väljaspool konkurssi.

Sisseastujalt, kelle erivajadus võib mõjutada akadeemilist edukust, peaks sellest esimesel võimalusel teada andma erivajadustega tudengite nõustajale. See on oluline, et selgitada välja võimalikud takistused ning samas leida parimad lahendused ülikooli edukaks läbimiseks. Samuti annab see õppejõududele olulist infot, et nad saaksid kohandada oma õppemeetodid iga õppija vajadustega.

Füüsiline keskkond Tallinna ülikoolis areneb aastatega pidevalt. Õppelinnaku kõik hooned on ligipääsetavad ratastooliga. Erivajadustega tudengid saavad taotleda uksekaarte, et ülikoolis paremini navigeerida. Uksekaart annab võimaluse kasutada eelisõigusega lifte ning uksi, sh töölistele mõeldud lifte, et tagada mugavus ja vaba liikumine linnakus.

Elukohta otsides soovitame end kurssi viia Dormitoriumi  pakutavaga. Ühiselamu annab võimaluse elada mugavalt ja linnaku vahetus läheduses, samuti leida suhtluskaaslasi. Karu 17 üliõpilaselamus on kolmetoaline liikumispuudega üürnikele kohandatud korter.  Korteris on kaks ühekohalist ja üks kahekohaline tuba. Tubade kuuhind on 58-69 eurot kuus.

Taotle toetust!
Abivahendite ja teenuste saamiseks on võimalus taotleda toetust. Tallinna linn annab välja TLÜ liikumis-, nägemis- või kuulmisfunktsiooni kõrvalekaldega üliõpilase stipendiumit. Stipendiumit saab taotleda õppeaasta alguses, iga nominaalaega kuuluva aasta jooksul. Stipendiumi sihtgrupp on raske ja sügava somaatilise erivajadusega tudengid. Toetuse suurus on 640€ aastas täiskoormusel, 320€ osakoormusel õppides.

Riiklikku erivajadusega üliõpilaste stipendiumit jagab  SA Archimedes ning seda saavad taotleda keskmise, raske või sügava puudega üliõpilased. Toetuse määr sõltub õppekoormusest ja erivajadusest.

Soovitatav on ka vaadata Tallinna linna poolt pakutavaid toetusi ja teenuseid, et leida isiklik abistaja ja sobivad transpordivõimalused.

Ülikoolis veedetud aega on hea kasutada ka teiste kultuuridega tutvumiseks. Välismaal õppimiseks pakub võimalust Erasmuse programm, mis annab välja suurendatud toetusi erivajadusega üliõpilastele, kes ei saa füüsilise, vaimse või tervisliku seisundi tõttu osaleda mobiilsuses ilma täiendava toetuseta. Taotleda saab ka lisatoetust erivajadusega üliõpilase saatjale. Heida pilk ExchangeAbility MapAbility projektile, kus saab tutvuda Euroopa ülikoolide keskkonna ja õppetegevuse ligipääsetavuse infoga.

Nõustajad ootavad Sinu küsimusi
Karjääri- ja nõustamiskeskus asub Silva majas. Selles töötavad erinevad spetsialistid, kes pakuvad õpingute jooksul tuge. Karjäärinõustaja  nõustab eriala ja elukutse valikul, aidates  koostada karjääriplaani, leida praktika- ja töökohti. Pakutakse ka psühholoogilist nõustamist pingete kerkimisel.

Eritingimuste taotlemiseks võta ühendust erivajadustega tudengite nõustajaga, et tugiteenustest ja eritingimusetest lähemalt rääkida. Võta osa ka Stardipaugul toimuvast erivajaduse teemalisest infotunnist!

..ja palju muud põnevat!
Õpingute sujumiseks on mõeldud tugiteenused, et pakkuda tudengitele kohendusi ja abivahendeid, et toetada teda õppimisel ja pakkuda teistega võrdväärseid võimalusi. Akadeemilisest raamatukogust saab laenutada kuulderaamatuid, kasutada lugemistelerit ning kirjandust ette tellida. Uue teenusena pakub digitaliseerimiskeskus erivajadustega tudengitele raamatute skaneerimist sobivamasse vormi. Õppekeskuses on ekraanilugemisprogramm Jaws, Karjääri-ja nõustamiskeskusest saab laenutada diktofone ja leida abi tugiisiku leidmisel.

Ettepanekud ja ideed olukorra parandamiseks on oodatud. Sügiseti toimuvad tudengite tagasiside kogumiseks ja uute plaanide tegemiseks ümarlaua-arutelud. Kutsume üles olema aktiivsed ning andma teada oma soovidest ja mõtetest!

Ennast toimuvaga kursis hoidmiseks teenuste, ürituste ja muu kaasava haridusega seonduva informatsiooni saamiseks liitu meie meililisti ja FB grupiga.

E-maili list: erivajadused@lists.tlu.ee

Facebook’i grupp „Erivajadustega õppija Tallinna Ülikoolis“:

„Tallinna Ülikoolis õppides leidsin, et  takistuste tekkimisel  on suhtumine pool võitu!“

„Tulge õppima! Mis puutub erivajadustega tudengeid ning nende tugiteenuseid ning kogu tugisüsteemi, on TLÜ hetkel Eesti ülikoolidest üpriski kindlalt kõige pädevam ja kaugemale arendatud tänu tublidele, ettevõtlikele ja visadele inimestele“

 •  

  Loominguline ja praktiline audiovisuaalmeedia – dokumentaalfilmi õppekava

  TLÜ blogi

  Dokumentaalfilmi õppekava on kaks aastat kestev loomevõime arendamisele keskendunud magistriõppekava, kus rõhku pannakse eelkõige praktiliste oskuste arendamisele. Õppekava juht on Riho Västrik, teda abistab Kersti Uibo. Mõlemad on praktiseerivad filmiloojad. Riho Västrik ja Kersti Uibo juhendavad üliõpilasi lühikeste klippide, semestri filmiprojektide (10-15 minutit) ning lõputöö (30 minuti pikkune film) tegemisel.

  Loe edasi
 •  

  Bakalaureuse õppekava poliitika ja valitsemine: globaalsed arengud praktikasse panduna

  TLÜ blogi

  Leif Kalev, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi riigiteooria professor, räägib poliitika ja valitsemise õppekavast.

  Loe edasi
 •  

  Usun – ei usu, usun – ei usu, usun – ei … !?

  TLÜ blogi

  Eesti 100. aastapäevaga seotud mõtisklustes ja kõnedes oleme ikka ja jälle kinnitanud, et meie kui riigi püsimajäämise ja edu pant on eestlaste hariduse ja teaduse usk, sõnab Tallinna Ülikooli teadusprorektor Katrin Niglas.

  Loe edasi