Haridusblogi

Ühisõppekava loob õppimisvõimalusi üle terve Euroopa

14.11.2016 16:35:21

Selle aasta septembrikuus avati Tallinna, Glasgow ja Malta ülikoolides ning Küprose avatud ülikoolis uus ja ainulaadne magistriõppekava Adult Education for Social Change (IMAESC) ehk täiskasvanuõpe sotsiaalsetes muutustes. IMAESC on Erasmus Munduse programmi kuuluv interdistsiplinaarne ja kombineeritud õppevormidega magistriõppe õppekava. Selle loomise aluseks on ühiskonna sotsiaalsete muutuste ja probleemide mõtestamine ning soov luua läbi täiskasvanuhariduse võimaluste innovatiivseid lahendusi – ikka selleks, et toetada täiskasvanute õppimist ja kohanemist sotsiaalsete muutustega.

Õppekava hõlmab aktuaalseid probleeme

Magistriõppekava sisu hõlmab täiskasvanuhariduse, -koolituse ja täiskasvanu õppimise käsitlusi, aktuaalseid sotsiaalseid probleeme, kultuuridevahelist mõju ja koostööd, tööalast konkurentsivõimet, sotsiaalset ebavõrdsust ning migratsiooni temaatikat ja probleeme.  Õppekava konsortsiumi partnerülikoolide vastavatel akadeemilistel üksustel on pikaajalised kogemused täiskasvanuhariduse valdkonna õppekavade rakendamisest ja arendamisest. Need kogemused hõlmavad muuhulgas professionaalse praktika võimalusi. IMAESC õppekava arendamise ja rakendamise protsessis tehakse koostööd erinevate ülikoolide ja institutsioonidega, erafirmade ja kogukonnapõhiste rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Esimeses õppegrupis on 24 magistranti 18 erinevast riigist – seega tõeliselt rahvusvaheline seltskond. Magistriõpingute esimene semester avati orientatsiooninädalaga Glasgow ülikoolis. Õppekava ainulaadsus seisneb mitmekesistes võimalustes: nii on võimalik kahe aasta jooksul õppida ja läbida praktikat kolmes Euroopa ülikoolis. Esimene semester toimub Glasgow ülikoolis, teine semester Malta ülikoolis ja kolmas semester Tallinna ülikoolis. Neljandal semestril saavad üliõpilased valida ise ülikooli, kus kirjutatakse ka magistritöö. Muuseas, esimese õppeaasta lõppedes on võimalik õppida ka Sains Malaysia ülikooli suvekoolis.

Partnerülikoolide ühised pingutused 

Õppekava rahastust taotleti rahvusvahelise konsortsiumina Erasmus Mundus programmist. Taotlusprojekti ettevalmistamine võttis aega 23 kuud ja toimus paralleelselt õppekava loomise ja arendamisprotsessiga, kuhu olid kaasatud kõik neli partnerülikooli. Tallinna ülikoolist osalesid kogu protsessis andragoogika professor Larissa Jõgi ja täiskasvanuõppe lektor Marin Johnson. Õppekava avamise seotud korralduslikke küsimusi aitas lahendada õppeosakonna juhataja Helen Joost.

Konsortsiumi grupp kujunes pikaajalise koostöö tulemusena, nii võib pidada rahvusvahelise õppekava taotluse positiivset tulemust (3,5 mln EUR) nii konsortsiumi tunnustuseks kui ka  väljakutseks ja võimaluseks, seda eelkõige TLÜ haridusteaduste instituudi elukestva- ja mitteformaalõppe suuna rahvusvahelistumiseks.

Uus vastuvõtt õppekavale on juba avatud. Ootame kandideerima huvilisi, kellel on soov ja tahe panustada täiskasvanute hariduse valdkonda rahvusvahelises kontekstis.

Lisainformatsioon: 

Larissa Jõgi, IMAESC Tallinna ülikooli poolne akadeemiline koordinaator, larj@tlu.ee

Liis Raudsepp, IMAESC Tallinna ülikooli poolne administratiivkoordinaator, Liis.raudsepp@tlu.ee

Teksti koostasid: Larissa Jõgi ja Liis Raudsepp

 •  

  Mis imeloom on välisvahetustudeng ehk põgus ülevaade Erasmus+ maailmast

  Haridusblogi

  Haridusteaduste instituut ei paista ülikoolis silma oma välisvahetustudengite numbrite poolest – välistudengid ei ole meil iseenesest mõistetav osa õppetööst või instituudi üldpildist. Et tuua välistudengeid meie inimestele lähemale, siis kutsusin kokku kolm käesoleval sügissemestril haridusteaduste instituudis õppivat vahetustudengit.

  Loe edasi
 •  

  Õppimise hämaraladel

  Haridusblogi

  Psühholoogi, Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse teaduri Grete Arroga rääkis kurvameelsetest noortest, õppimise ja õpetamise olemusest ning inimese suhestumisest linnakeskkonnaga Ulvar Käärt (ajakiri “Horisont”).

  Loe edasi
 •  

  Ütle mulle midagi head!

  Haridusblogi

  “Ütle mulle midagi head!“
  „Midagi head, miks?“
  „No ütle niisama, et ma ennast paremini tunneksin.“
  „Niisama ei öelda …“

  Eespool kirjutatud mõttekäik on meile kõigile üpris tuttav. Miks mitte püüda igat päeva alustada sellega, et ütlemegi midagi head, lihtsalt selleks, et algab uus ja hea päev. Kui me harjutame ja õpetame lapsi endale ja kaaslastele head ütlema, muutuvad meie kõigi päevad päikeselisemaks.

  Loe edasi