Haridusblogi

Ühisõppekava loob õppimisvõimalusi üle terve Euroopa

14.11.2016 16:35:21

Selle aasta septembrikuus avati Tallinna, Glasgow ja Malta ülikoolides ning Küprose avatud ülikoolis uus ja ainulaadne magistriõppekava Adult Education for Social Change (IMAESC) ehk täiskasvanuõpe sotsiaalsetes muutustes. IMAESC on Erasmus Munduse programmi kuuluv interdistsiplinaarne ja kombineeritud õppevormidega magistriõppe õppekava. Selle loomise aluseks on ühiskonna sotsiaalsete muutuste ja probleemide mõtestamine ning soov luua läbi täiskasvanuhariduse võimaluste innovatiivseid lahendusi – ikka selleks, et toetada täiskasvanute õppimist ja kohanemist sotsiaalsete muutustega.

Õppekava hõlmab aktuaalseid probleeme

Magistriõppekava sisu hõlmab täiskasvanuhariduse, -koolituse ja täiskasvanu õppimise käsitlusi, aktuaalseid sotsiaalseid probleeme, kultuuridevahelist mõju ja koostööd, tööalast konkurentsivõimet, sotsiaalset ebavõrdsust ning migratsiooni temaatikat ja probleeme.  Õppekava konsortsiumi partnerülikoolide vastavatel akadeemilistel üksustel on pikaajalised kogemused täiskasvanuhariduse valdkonna õppekavade rakendamisest ja arendamisest. Need kogemused hõlmavad muuhulgas professionaalse praktika võimalusi. IMAESC õppekava arendamise ja rakendamise protsessis tehakse koostööd erinevate ülikoolide ja institutsioonidega, erafirmade ja kogukonnapõhiste rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Esimeses õppegrupis on 24 magistranti 18 erinevast riigist – seega tõeliselt rahvusvaheline seltskond. Magistriõpingute esimene semester avati orientatsiooninädalaga Glasgow ülikoolis. Õppekava ainulaadsus seisneb mitmekesistes võimalustes: nii on võimalik kahe aasta jooksul õppida ja läbida praktikat kolmes Euroopa ülikoolis. Esimene semester toimub Glasgow ülikoolis, teine semester Malta ülikoolis ja kolmas semester Tallinna ülikoolis. Neljandal semestril saavad üliõpilased valida ise ülikooli, kus kirjutatakse ka magistritöö. Muuseas, esimese õppeaasta lõppedes on võimalik õppida ka Sains Malaysia ülikooli suvekoolis.

Partnerülikoolide ühised pingutused 

Õppekava rahastust taotleti rahvusvahelise konsortsiumina Erasmus Mundus programmist. Taotlusprojekti ettevalmistamine võttis aega 23 kuud ja toimus paralleelselt õppekava loomise ja arendamisprotsessiga, kuhu olid kaasatud kõik neli partnerülikooli. Tallinna ülikoolist osalesid kogu protsessis andragoogika professor Larissa Jõgi ja täiskasvanuõppe lektor Marin Johnson. Õppekava avamise seotud korralduslikke küsimusi aitas lahendada õppeosakonna juhataja Helen Joost.

Konsortsiumi grupp kujunes pikaajalise koostöö tulemusena, nii võib pidada rahvusvahelise õppekava taotluse positiivset tulemust (3,5 mln EUR) nii konsortsiumi tunnustuseks kui ka  väljakutseks ja võimaluseks, seda eelkõige TLÜ haridusteaduste instituudi elukestva- ja mitteformaalõppe suuna rahvusvahelistumiseks.

Uus vastuvõtt õppekavale on juba avatud. Ootame kandideerima huvilisi, kellel on soov ja tahe panustada täiskasvanute hariduse valdkonda rahvusvahelises kontekstis.

Lisainformatsioon: 

Larissa Jõgi, IMAESC Tallinna ülikooli poolne akadeemiline koordinaator, larj@tlu.ee

Liis Raudsepp, IMAESC Tallinna ülikooli poolne administratiivkoordinaator, Liis.raudsepp@tlu.ee

Teksti koostasid: Larissa Jõgi ja Liis Raudsepp

 •  

  Praktika Stockholmi Eesti lasteaias

  Haridusblogi

  Novembrikuus käisid Stockholmis praktikal kaks alushariduse pedagoogi eriala tudengit – magistriõppe üliõpilane Kertu Mellikov ja bakalaureuseõppe üliõpilane Elo Alasi – kes oma mõtted praktikast ka Haridusblogisse kirja panna otsustasid.

  Loe edasi
 •  

  Kümme küsimust külalisteadlasele

  Haridusblogi

  Käesoleva aasta märtsist kuni maini külastas Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituuti Denis Francesconi, kes oli lahkelt nõus jagama oma muljeid ülikoolist, Eestist ja enda tegemistest.

  Loe edasi
 •  

  Miks koolirõõm?

  Haridusblogi

  Me kõik arvame, et õppimisega võiksid kaasneda head emotsioonid. Palju räägitakse koolirõõmu olulisusest ja sellest, et Eestis on seda justkui vähevõitu. Nii PISA, PIAAC kui ka teised rahvusvahelised haridusvõrdlused näitavad, et Eesti kool ja õpetajad on valdavalt nn „teadmiste otseülekande“ traditsiooni kandjad, uuenduslikke õpetamispraktikaid rakendatakse vähe.

  Loe edasi