TLÜ blogi

Ülikooli teadlased jälgivad KOV valimisi

18.09.2017 14:48:51

Tänavu 15. oktoobril 2017 valivad sajad tuhanded eestimaalased kohalike omavalitsuste volikogusid. Eesti Päevalehe ja Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste instituudi koostöös ilmuvas artiklisarjas analüüsivad eksperdid sellesügiseste valimiste olulisi teemasid ja aitavad teha tarka valikut.

Tööle asuvad taas valimiste valvurid, kes hoiavad silma peal valimiskampaaniatel ning nende vastavusel heale valimistavale. Vabaühenduste liidu algatuse eesmärgiks on aus ja sisuline kampaania ning tähelepanujuhtimine ebaeetilistele võtetele. Hea valimistava jaguneb neljaks põhimõtteks: valimiskampaania rahastamine on läbipaistev, avalikku võimu ei kuritarvitata, keskendutakse sisulistele küsimustele ning kandidaatide poliitilised vaated ja seisukohad on avalikud.

Erilised valimised

Seekordsed kohalikud valimised on erilised, sest suurem osa omavalitsusüksusi on uued ja varasemast suuremad. Kaalul üsna palju: valija määrab, milliseks kujuneb uue ühendvalla või -linna eliit ehk inimesed, kes kohalikku elu mõjutama hakkavad. Uutes omavalitsustes on poliitiline konkurents tihedam ja senised kodukandi poliitikud ei pruugi enam volikokku pääseda. Seega sõltub valimaminekust, kas sinu vahetu kodukandi huvid saavad uues volikogus esindatud.

Teine sellesügiseste valimiste omapära on see, et varasemast enam kandideerib valimisliite, seda ka suurtes linnades. Kuigi kodanikel ei tasuks valimisliitude poolt hääletamist peljata – kohalike huvide kaitsmisel pole nad sugugi kehvemad kui erakonnad – on ometi kaks küsimust, mida endalt küsima peaks. Kas valimisliidus olevaid kandidaate seob ühine nägemus omavalitsuse tulevikust? Kas see seltskond püsib volikogus tegusana kuni järgmiste valimisteni? Kui vastused on eitavad, tasuks ilmselt hääletada mõne paremini organiseeritud erakonna poolt.

Valimistel osalejatele on mitmeid soovitusi

Erakonda valides tuleks aga silmas pidada palju vaidlusi tekitanud nn „kahe tooli seadust“ ehk seadust, mis lubab nüüdsest ka riigikogu ja europarlamendi liikmetel kohalikus volikogus olla. Üleriigiliselt tuntud poliitiku valimist kaaludes peaks küsima, milline on tema seos selle omavalitsusega ning kas ta on motiveeritud kohalikku ellu panustama. Kas see on tema kodukant või pikaajaline valimispiirkond? Kas ta on varem kohalikes küsimustes midagi ära teinud?

Selleks et kasutada oma valimisõigust teadlikult ja mõistlikult, on kampaania ajal kasulik lähtuda järgmistest soovitustest.

 • Kasuta mitmekesiseid infoallikaid. Sageli kipuvad meediakanalid mingeid jõude ja teemasid eelistama või tõrjuma. Hea oleks kombineerida nii massi- kui ka sotsiaalmeediast, kandideerivatelt jõududelt ja valdkonna ekspertidelt pärit infot.
 • Esinemise asemel hinda sisu. Jutu-, laulu- ja näitlemisanne lahutab küll meelt, ent on vähe väärt kvaliteetse poliitika ja valitsemise jaoks. Samuti on ohu märk, kui kandidaat räägib põhiliselt inimsuhetest või poliitkonjunktuurist, mitte sisulistest asjadest. Süvene sisusse mitte ainult üldloosungite, vaid ka täpsemate lubaduste (valimisplatvormi või programmi) tasemel.
 • Vaata, et tegu oleks ikka kohalike küsimustega ja mitte riigitasandi teemadega. Kooseluseadus või Venemaa hurjutamine võib tunduda ahvatlev, ent linna- ja vallavõimul on siin vähe otsustada. See-eest on asjakohane seada sihte linna või valla ja keskvõimu koostööks.
 • Nimekirjade puhul arvesta nii visiooni kui ka selle teostamise läbimõeldust. Nii üldsõnalisus kui ka kampaania keskendamine praktilistele üksikasjadele annab märku, et seltskonnal pole läbimõeldud ettekujutust, mida tahetakse teha, või ei soovi nad seda avalikustada. Eelista nimekirju, mille esindajate arusaam linna või valla arengusuunast on sinu omaga lähedane ja toob valimisplatvormis esile sellest lähtuvaid tegevusi või vähemalt valikuid.
 • Kandidaatide puhul arvesta varasemat tegevust, aga ka tulevikupotentsiaali. Mida kandidaat on teistes valdkondades teinud? Kas ta on varem kandideerinud ja mida võimul olles saavutanud? Millise pädevuse saab ta linna või valla arengusse panustada? Kas on reaalne, et ta osaleb kohaliku volikogu töös sisuliselt?

Sellised küsimused aitavad nimekirjast kandidaadi valida.

Valimisnõunikud

Tallinna Ülikooli politoloog Tõnis Saartsi sõnul pakutakse artiklites veidi laiemat vaadet kohaliku elu probleemidele ja loodame muuta seeläbi valimisdebatti sisukamaks. Valimiste tulemusena selguvad rahva esindajad linna- ja vallavolikogudes. Volikogus moodustuv koalitsioon paneb omakorda kokku linna- või vallavalitsuse, kes hakkab igapäevaselt volikogu suunatavat kohalikku poliitikat ellu viima.

Arvamuslugude kirjutajate hulgas on avalikkusele tuntud ühiskonnateadlasi nagu politoloogid Mari-Liis Jakobson, Raivo Vetik, Tõnis Saarts, Anu Toots ja Leif Kalev, sotsioloogid Ellu Saar ja Airi-Alina Allaste ning demograafid Allan Puur ja Luule Sakkeus. Artiklisari on osa Eesti Päevalehe ja Delfi ning Tallinna ülikooli laiemast valimiseelsest koostööprojektist.

 •  

  Loominguline ja praktiline audiovisuaalmeedia – dokumentaalfilmi õppekava

  TLÜ blogi

  Dokumentaalfilmi õppekava on kaks aastat kestev loomevõime arendamisele keskendunud magistriõppekava, kus rõhku pannakse eelkõige praktiliste oskuste arendamisele. Õppekava juht on Riho Västrik, teda abistab Kersti Uibo. Mõlemad on praktiseerivad filmiloojad. Riho Västrik ja Kersti Uibo juhendavad üliõpilasi lühikeste klippide, semestri filmiprojektide (10-15 minutit) ning lõputöö (30 minuti pikkune film) tegemisel.

  Loe edasi
 •  

  Bakalaureuse õppekava poliitika ja valitsemine: globaalsed arengud praktikasse panduna

  TLÜ blogi

  Leif Kalev, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi riigiteooria professor, räägib poliitika ja valitsemise õppekavast.

  Loe edasi
 •  

  Usun – ei usu, usun – ei usu, usun – ei … !?

  TLÜ blogi

  Eesti 100. aastapäevaga seotud mõtisklustes ja kõnedes oleme ikka ja jälle kinnitanud, et meie kui riigi püsimajäämise ja edu pant on eestlaste hariduse ja teaduse usk, sõnab Tallinna Ülikooli teadusprorektor Katrin Niglas.

  Loe edasi