Ühiskonnateaduste blogi

ÜTI lektor osales “Rahu Keele” innovaatilise andmebaasi avaüritusel ÜROs

16.12.2016 12:54:07

ÜTI õigusteaduse suuna lektor Dr Tiina Pajuste osales 6. detsembril 2016 ÜRO peakontoris New Yorgis toimunud “Rahu Keele” innovaatilise andmebaasi avaüritusel ÜROs, koos ülejäänud Cambridge’i Ülikooli Rahu Taastamise Õiguslike Vahendite Projekti (inglise keeles Legal Tools for Peace-Making Project) meeskonna liikmetega: Professor Marc Weller, Dr Mark Retter, Jake Rylatt, ja Andrea Varga. Avaürituse sponsoriks oli Šveitsi alaline esindus ÜRO juures ja selles osalesid ÜRO liikmesriikide suursaadikud ja ÜRO kõrged ametnikud. Üritusel arutlesid ÜRO poliitilise valdkonna asepeasekretär Jeffrey Feltman ja endine ÜRO peasekretäri eriesindaja Álvaro de Soto keele rolli üle rahulepingutes.

“Rahu Keele” innovaatilise andmebaasi töötas välja viimase  kolme aasta jooksul Tiina Pajuste koos ülejäänud meeskonna liikmetega, koostöös ÜRO Lepituse Tugiüksusega. Andmebaasi eesmärk on elimineerida aeganõudvad ja ülearused taustauurimised, mis tihti konfliktolukordade lahendamist koormavad. Enne seda andebaasi pidid lepitajad või konflikti osapooled eelneva praktika leidmiseks tundide kaupa rahulepinguid läbi lappama, et leida sätteid, mis võiks tekkinud probleemi käsitleda.IMG_1494

“Rahu Keele” andmebaasi otsingumootor annab momentaanse ligipääsu peale II maailmasõda sõlmitud rahulepingutele. Kõik lepingute sätted on kategoriseeritud 226 teema järgi (grupeeritud 26’te valdkonda), mis tavaliselt rahuläbirääkimistel kerkivad. Teemade hulgas on näiteks relvarahu monitooring, kinnipeetavad ja inimõigused. Andmebaasi püüab kiirendada ja lihtsustada läbirääkimiste protsessi ja seega kaasa aidata rahu saavutamisele erinevates konflikt-olukordades. Andmebaasi proovib ka elimineerida ebavõrdset olukorda, mis on tihti konflikti osapoolte vahel, kuna valitsusvälisel konflikti osapoolel pole tihti samu võimalusi, kui valitsusel, kelle vastu ta võitleb ja kellel on rohkem ressursse ja administratiivstruktuur, kes läbirääkimistes vajaliku eeltöö ära teha saab. Andmebaasi abil on nüüd kõikidel läbirääkimistes osalejatel võrdsed ressursid vähemalt ühest aspektist

“Rahu keele” andmebaas on osa laiemast Rahu Taastamise Õiguslike Vahendite Projektist, millega ÜTI Tiina Pajuste tööd jätkab. Projekti järgmine faas koostab analüütilisi uurimusi andmebaasi 26st valdkonnast. Tuginedes “Rahu keele” andmebaasile, käsitlevad need lähenemisi, mis on eri olukordades antud küsimuse lahendamiseks võetud ja analüüsivad nende kooskõla rahvusvahelise õiguse reeglitega, mis antud valdkonda reguleerivad. Projekti lõpus tehakse need uurimused avalikuks “Rahu keele” andmebaasi koduleheküljel, et ka neid saaks konflikti osapooled, lepitajad ja teised uurijad kasutada oma töös.

Andmebaasi kodulehekülghttp://www.languageofpeace.org/

 •  

  Ühiskonnateaduste instituudis algas vastuvõtt uueneneud politoloogia õppekavale

  Ühiskonnateaduste blogi

  Politoloogia õppekava läheb 2017/18 õppeaastale vastu värskenenud kujul. Muutunud on mitme aine maht ja sisu, samuti on õppekavas mõned uued tulijad.

  Näiteks saab nüüd kuulata aineid „Kodanikuühiskond ja demokraatia“ ning „Poliitiline kommunikatsioon“, „Rahvussuhted ja etniline konflikt“ senise 4 asemel 6 EAP mahus.

  Loe edasi
 •  

  Kuidas luua rahvuslikku identiteeti?

  Ühiskonnateaduste blogi

  Tallinna Ülikooli vanemteaduri Abel Polese ja doktorandi Emilia Pawluszi uurimistöö tulemusena avaldati hiljuti artikkel „Scandinacia’s best-kept secret: Tourism promotion, nation-branding, and identity construction in Estonia (with a free guided tour of Tallinn Airport)“. Autorid vaatlesid viise, kuidas Eesti on püüdnud kujundada oma rahvuslikku identiteeti.

  Loe edasi
 •  

  Kuhu oleme teel?

  Ühiskonnateaduste blogi

  Rahvastikuprotsesside pikaajalise mõju mõistmiseks üldrahvalikul tasandil kulub üldiselt kümnendeid, kui mitte sajandeid. Nii muretses Louis-Adolphe Bertillon juba 19. sajandil Prantsusmaa rahvastiku vananemise pärast, ja õigusega – oli ju Prantsusmaa esimesi Euroopa maid, kes asus sündimuse languse teele 19. sajandi esimesel kolmandikul.

  Loe edasi