Ühiskonnateaduste blogi

ÜTI lektor osales “Rahu Keele” innovaatilise andmebaasi avaüritusel ÜROs

16.12.2016 12:54:07

ÜTI õigusteaduse suuna lektor Dr Tiina Pajuste osales 6. detsembril 2016 ÜRO peakontoris New Yorgis toimunud “Rahu Keele” innovaatilise andmebaasi avaüritusel ÜROs, koos ülejäänud Cambridge’i Ülikooli Rahu Taastamise Õiguslike Vahendite Projekti (inglise keeles Legal Tools for Peace-Making Project) meeskonna liikmetega: Professor Marc Weller, Dr Mark Retter, Jake Rylatt, ja Andrea Varga. Avaürituse sponsoriks oli Šveitsi alaline esindus ÜRO juures ja selles osalesid ÜRO liikmesriikide suursaadikud ja ÜRO kõrged ametnikud. Üritusel arutlesid ÜRO poliitilise valdkonna asepeasekretär Jeffrey Feltman ja endine ÜRO peasekretäri eriesindaja Álvaro de Soto keele rolli üle rahulepingutes.

“Rahu Keele” innovaatilise andmebaasi töötas välja viimase  kolme aasta jooksul Tiina Pajuste koos ülejäänud meeskonna liikmetega, koostöös ÜRO Lepituse Tugiüksusega. Andmebaasi eesmärk on elimineerida aeganõudvad ja ülearused taustauurimised, mis tihti konfliktolukordade lahendamist koormavad. Enne seda andebaasi pidid lepitajad või konflikti osapooled eelneva praktika leidmiseks tundide kaupa rahulepinguid läbi lappama, et leida sätteid, mis võiks tekkinud probleemi käsitleda.IMG_1494

“Rahu Keele” andmebaasi otsingumootor annab momentaanse ligipääsu peale II maailmasõda sõlmitud rahulepingutele. Kõik lepingute sätted on kategoriseeritud 226 teema järgi (grupeeritud 26’te valdkonda), mis tavaliselt rahuläbirääkimistel kerkivad. Teemade hulgas on näiteks relvarahu monitooring, kinnipeetavad ja inimõigused. Andmebaasi püüab kiirendada ja lihtsustada läbirääkimiste protsessi ja seega kaasa aidata rahu saavutamisele erinevates konflikt-olukordades. Andmebaasi proovib ka elimineerida ebavõrdset olukorda, mis on tihti konflikti osapoolte vahel, kuna valitsusvälisel konflikti osapoolel pole tihti samu võimalusi, kui valitsusel, kelle vastu ta võitleb ja kellel on rohkem ressursse ja administratiivstruktuur, kes läbirääkimistes vajaliku eeltöö ära teha saab. Andmebaasi abil on nüüd kõikidel läbirääkimistes osalejatel võrdsed ressursid vähemalt ühest aspektist

“Rahu keele” andmebaas on osa laiemast Rahu Taastamise Õiguslike Vahendite Projektist, millega ÜTI Tiina Pajuste tööd jätkab. Projekti järgmine faas koostab analüütilisi uurimusi andmebaasi 26st valdkonnast. Tuginedes “Rahu keele” andmebaasile, käsitlevad need lähenemisi, mis on eri olukordades antud küsimuse lahendamiseks võetud ja analüüsivad nende kooskõla rahvusvahelise õiguse reeglitega, mis antud valdkonda reguleerivad. Projekti lõpus tehakse need uurimused avalikuks “Rahu keele” andmebaasi koduleheküljel, et ka neid saaks konflikti osapooled, lepitajad ja teised uurijad kasutada oma töös.

Andmebaasi kodulehekülghttp://www.languageofpeace.org/

 •  

  Relatsioonilisest lähenemisest sotsiaalteadustes

  Ühiskonnateaduste blogi

  Sotsiaalteoorias ja sotsiaalteadustes laiemalt annab viimastel kümnenditel aina enam kõneainet teooria ja metodoloogia, mida nimetatakse „relatsiooniliseks lähenemiseks“ või „relatsionalismiks,“ mis püüab pakkuda põhimõttelist alternatiivi sotsiaalteaduste peavoolule.

  Loe edasi
 •  

  Ambitsioonikust, daamid ja härrad! Tippjuhil olgu ikka vähemalt doktorikraad!

  Ühiskonnateaduste blogi

  Tagasihoidlikud haridusnõuded tippudele ja vähene tähelepanu pealtnäha kõrvalistele detailidele suurendavad ebaõnnestumise tõenäosust ja muudavad küsitavaks iga professiooni arenguperspektiivid.

  Loe edasi
 •  

  Uued mõisted omavalitsuse toimimises — osavald, osavallakogu, teenuskeskus. Millega täpsemalt tegemist?

  Ühiskonnateaduste blogi

  Ühinenud Rapla vallavolikogu ja vallavalitsus hakkavad tööle Raplas. Kuid uue omavalitsusüksuse juhtimine on kavandatud nii, et nii valla teenused kui ametnikud on ka edaspidi inimestele sama hästi kättesaadavad kui seni. Ühinenud vallas peaksid kõik ühinenud piirkonnad olema esindatud nii otsustamises kui valla asjade korraldamises.

  Loe edasi