TLÜ blogi

Välistudengid Tallinna Ülikoolis- kes ja miks?

30.11.2017 12:49:30

Priit, miks peaks inglise keelt vabalt valdav noor, kes soovib saada hea kõrghariduse, eelistama mõnd Eesti ülikooli?

Eestis pakutav kõrgharidus on rahvusvaheliselt tunnustatud, konkurentsivõimeline, taskukohane ja huvitav. Erinevad teadusprojektid, rahvusvaheline keskkond ja innovatiivsed õpetamismeetodid teevad Eestist kindlasti ihaldusväärse sihtkoha, kus kõrgharidust omandama asuda.

Priit Reiska, Tallinna Ülikooli õppeprorektor

Priit Reiska, Tallinna Ülikooli õppeprorektor

Tänapäeva noorele pakub Eesti mitmesuguseid huvitavaid õppimisvõimalusi, mis ühelt poolt esitavad õppijaile väljakutse, kuid teisalt annavad ka piisavalt vabadust kriitiliselt mõelda ja teha ise oma järeldusi. Kvaliteetseid õppekavasid leiab humanitaarvaldkonnast infotehnoloogiani. Tallinna Ülikoolil on viis fookusvaldkonda ning ülikooli eesmärgiks on arendada igas valdkonnas üks hästitoimiv võõrkeelne õppekava.

Õppegrupid ülikoolides on paljude Euroopa ülikoolidega võrreldes väikesed, seega saab üliõpilastele osaks õppejõu personaalne lähenemine.

Kui küsida, et miks peaks Eesti valima just inglise keelt vabalt valdav noor inimene, siis kindlasti seepärast, et Eesti ülikoolides on rahvusvaheline keskkond ning eestlased on üks parimaid inglise keelt võõrkeelena kõnelevaid rahvusi Euroopas. See tingib ka olukorra, kus välisüliõpilastel on lisaks ülikoolis õppimisele hõlbus oma igapäevaelu korraldada.

Tallinna Ülikoolis – nii kraadiõppes kui ka vahetusõppes – õpib ligi 900 välistudengit. Milline on nende koondportree?

Tegemist on väga erineva sotsiaal-demograafilise taustaga inimestega, kes pärit väga paljudest riikidest. Tallinna Ülikoolis kraadiõppes on üliõpilasi 75st riigist. Nende seas on nii värskelt keskkooli lõpetanuid kui ka mõnda aega tööturul tegutsenud inimesi, kes soovivad end välisriigi ülikoolis täiendada. Nad on uudishimulikud, motiveeritud ja võimekad.

Kas on teada, miks nad valisid just Tallinna Ülikooli?

Põhjuseid on mitmeid. Väga paljud valisid just Tallinna Ülikooli, kuna nende sõber, tuttav või pereliige seda soovitas. See näitab, et meie ülikoolis pakutav haridus on hea ja üliõpilased rahul sedavõrd, et julgevad siin õppimist soovitada ka teistele. Taskukohane õppemaks on hea õppekvaliteedi juures vaid boonus.

Milline on TLÜ ingliskeelsete õppekavade akadeemiline profiil ja fookus?

Enamik Tallinna Ülikooli võõrkeelseid õppekavasid on interdistsiplinaarsed, pakuvad laiapõhjalisi teadmisi valdkonnast rohujuure tasandil, kuid ka piisavalt spetsialiseerumist valdkonna sees. Peame silmas, et lõpetanul oleks võimalik teadmisi ka reaalselt rakendada.

Ingliskeelsed õppekavad on nii BA kui MA-astmel neis valdkondades, kus reaalne töö käib üle-euroopaliselt või ülemaailmselt (kunstid, film, ristmeedia, audiovisuaalne meedia) või valdkondades, millega Eesti rahvusvahelisel areenil seostub (digitehnoloogiad, haridus). Põnev näide on siinkohal õppekava nimega Digital Learning Games, mida haldab korraga neli instituuti (BFM, DTI, HTI JA TÜHI).

Ingliskeelsed õppekavad on ka neis sotsiaal-, kasvatus- ja humanitaarteadustes, kus rahvusvaheline mõõde sisaldub uurimisobjektis endas (poliitika, rahvusvahelised suhted, kultuuriuuringud, antropoloogia). Lisaks sellele on TÜHI-l õppekava, mis keskendub just ja ainult Eesti kultuuri uurimisele ning kuhu on õppima oodatud eesti keelest erineva emakeelega inimesed. Ehk siis eesti keele ja kultuuri väärtustamise õppekava.

BA ja MA õppeastmetel tõuseb selgelt esile BFM, kellel on mitu ingliskeelset õppekava (AV) kunstide valdkonnas, aga ka kaks ühisõppekava välispartneritega (Joint Master in Cinematography ning Joint Master in Film Arts). Kõik doktoriõppekavad on ingliskeelsed, rahvusvaheline mõõde on esindatud nii uurimisvaldkondade kui ka väljundite osas.

Statistika mõttes – aastal 2016 oli TLÜs ingliskeelsete õpepkavade osakaal 25,6%, seega rohkem kui veerand õppekavadest on orienteeritud välistudengite vastuvõtmisele.

Mis eristab meie ülikooli ja selle ingliskeelset õpikeskkonda teiste ülikoolide omast Eestis? 

2016/2017. õppeaastast viidi sisse üleülikooliline õppeaine ELU ehk erialasid lõimiv uuendus. ELU on õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased ja õppejõud viivad ellu interdistsiplinaarseid projekte.

Lisaks erinevate erialade lõimisele täidab ELU ka kultuuriliselt integreerivat rolli, kuna omavahel teevad koostööd nii inglis- kui ka eestikeelsete õppekavade tudengid ja õppejõud. Üliõpilased saavad valida huvipakkuva projekti teema ning viisid selle teostamiseks.

ELU projektide eesmärk on toetada tudengite üldpädevusi ja meeskonnatöö oskusi läbi interdistsiplinaarse probleemlahenduste. Õppejõududele on see võimalus arendada ja praktiseerida uusi meetodeid ja teha suuremat koostööd kolleegidega teistest valdkondadest ja ülikoolidest.

Lisaks ELU-ainele saavad inglisekeelsete õppekavade tudengid valida vabaaineid kõigi Tallinna Ülikoolis õpetatavate ainete hulgast, näiteks õppida Konfutsiuse instituudis hiina keelt. Lisaks on võimalik külalisüliõpilasena läbida aineid ka teistes Eesti ülikoolides.

Millised on välisüliõpilaste praktikavõimalused? Annab see kogemuse ja kontaktid alustamaks karjääri Eestis?

Nii mõnelgi akadeemilisel üksusel Tallinna Ülikoolis on koostööpartnerid, kes meie üliõpilastele praktikavõimalusi pakuvad.

Mitmekesise ja ulatusliku praktikasüsteemi väljatöötamine välisüliõpilaste jaoks on olnud põletav teema juba viimased paar aastat. Kui varem olid Eesti tööandjad skeptilised välistudengite värbamise ja praktikale lubamise osas, siis praegu muutub meie ühiskond järjest avatumaks. Nii leiab ka üha enam Tallinna Ülikooli välistudengeid Eestis isegi püsiva töökoha.

Karjääri alustades ei ole väheoluline ka üliõpilase enda algatus. Ühe võimalusena saavad välisüliõpilased sooritada Erasmus+ välispraktika mõnes teises Euroopa riigis, kahjuks kasutavad seda võimalust väga vähesed.

Mis lisaks õpingutele teeb rahvusvahelise tudengi elu Eestis ja TLÜs põnevaks?

Esmalt Eesti teistsugune füüsiline ja kultuuriline keskkond. Nii mõnegi meie välisüliõpilase jaoks on põnev Eestile omase saunakultuuri tundmaõppimine ja matkad kaunites Eestimaa rabades. Tallinna vanalinn on vaieldamatult kõigile tudengitele jätnud sügava jälje.

Lisaks sellele muudavad üliõpilase elu huvitavamaks ka ülikooli kaasaegsete õppeklasside ja tehnika võimalused. Kindlasti on üllatav ja huvitav, et paljusid asju saab ajada kodust arvuti tagant lahkumata.

Rahvusvaheline keskkond annab tudengitele võimaluse kireva isikliku sotsiaalvõrgustiku loomiseks – paljud leiavad siit sõbrad kogu eluks. Tallinna Ülikooli üliõpilaskond kui tudengite katusorganisatsioon on võtnud vedada mitmeid erinevaid üliõpilasklubisid fotoklubist väitlusklubini.

Ülikoolis tegeleb välistudengitega veel aktiivselt Rahvusvaheline Klubi, kes organiseerib üritusi (nt kohaliku toidu ja kultuuri tundmaõppimiseks) ning pakub abi ka tugiõpilaste näol. Samuti ootab Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut kõiki üliõpilasi osa saama regulaarsetest tasuta kinoseanssidest Supernova kinos.

Lisaks korraldavad välistudengitele ja välismaalastele mõeldud üritusi väga paljud erinevad organisatsioonid.

 •  

  Mis aitab ülikooli edukalt lõpetada?

  TLÜ blogi

  Tallinna Ülikooli tudengitelt on järjepidevalt kogutud tagasisidet, et toetada nende edasijõudmist ning muuta õpikeskkond veelgi üliõpilassõbralikumaks.

  Loe edasi
 •  

  Uued magistriõppe erialad

  TLÜ blogi

  Tallinna Ülikoolis on uued magistriõppe õppekavad, õppekeeleks inglise keel.

  Loe edasi

 •  

  TLÜ vilistlane Laura Prits

  TLÜ blogi

  Mida Sa ülikoolis õppisid ja millal lõpetasid?

  Õppisin reklaam ja imagoloogiat aastatel 2012 – 2015.

  Loe edasi